Σειρά Σεμιναρίων: Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους 2022 - 2023


Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων,
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» 2022 - 2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 16/09/22), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη της Σειράς Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής τους. Παράλληλα, με την εν λόγω Σειρά Σεμιναρίων επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών για εφαρμογή στην τάξη, σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα και αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις. Η επιλογή των εκπαιδευτικών - εισηγητών/εισηγητριών, έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ταυτάριθμη εγκύκλιο (ημερ. 16/09/22).

Το Πρόγραμμα της Σειράς Σεμιναρίων επισυνάπτεται, και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, στις 16:00 – 17:30. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για κάθε ένα από τα Σεμινάρια στα οποία θα συμμετάσχουν. Στα Σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ωστόσο, κάθε εισηγητής/εισηγήτρια Σεμιναρίου έχει ορίσει συγκεκριμένη ομάδα στόχο στην οποία θα απευθύνεται.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία της Σειράς Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Οι εγγραφές για συμμετοχή αρχίζουν στις 4 Φεβρουαρίου 2023. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν μέχρι και επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Σεμιναρίου. Για τη διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών στην εν λόγω πλατφόρμα.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Καλυψώ Απέργη, τηλ.:22492475, ηλ.διευθ.: [email protected], [email protected] ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος, μέσω του συνδέσμου www.pi.ac.cy/foniekpaideutikoi.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Δρ Έλενα Χατζηκακού)
Αναπλ. Διευθύντρια για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.: ΔΜΓΕ
: ΔΜΤΕΕΚ
:ΔΔΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


810