Συνέδριο: Πολυγλωσσικές ταυτότητες και γραμματισμοί προσφύγων και μεταναστών


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Θέμα: Συνέδριο με τίτλο: Πολυγλωσσικές Ταυτότητες και Γραμματισμοί Προσφύγων και Μεταναστών: Η Συνδυασμένη Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι η Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης Γραμματισμού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου συνδιοργανώνουν συνέδριο με τίτλο: Πολυγλωσσικές Ταυτότητες και Γραμματισμοί Προσφύγων και Μεταναστών: Η Συνδυασμένη Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 (09:00-15:00), στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αμφιθέατρο UNESCO, Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46).

Στόχος του συγκεκριμένου Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες συζήτησης προτάσεων για τη γλωσσική εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί η χρήση του μοντέλου της Συνδυασμένης Διδασκαλίας Γλώσσας- Περιεχομένου και θα συζητηθούν πιθανές εφαρμογές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν υλικά, τα οποία δημιουργήθηκαν στη βάση των αρχών του συγκεκριμένου μοντέλου και να πειραματιστούν με τη δημιουργία δραστηριοτήτων, που θα βασίζονται στις αρχές του συγκεκριμένου μοντέλου. Στο Συνέδριο, επίσης, θα προταθεί, μέσα από σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, ένα πλαίσιο δράσης για καλύτερη προσέγγιση των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο στις συμβατικές τάξεις, καθώς και για διευκόλυνση της ένταξης των ενηλίκων στον επαγγελματικό χώρο.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων, σε ερευνητές/ερευνήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες και άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο επισυνάπτεται, περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς και εργαστήρια. Οι παρουσιάσεις θα μεταδίδονται και μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή στα εργαστήρια θα είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία. Για συμμετοχή στα εργαστήρια, είναι απαραίτητη η εγγραφή σε ένα από τα πέντε εργαστήρια. Οι λεπτομέρειες για τις παρουσιάσεις και εργαστήρια του Συνεδρίου επισυνάπτονται

Ως εκ τούτου, για δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο και επιλογή συμμετοχής σε εργαστήριο, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi- eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων. Σχετικές οδηγίες μπορούν να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον σύνδεσμο«Διαχείριση προφίλ»: https://myprofile.pi.ac.cy/.

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές για το συνέδριο αρχίζουν την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 και λήγουν την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023. Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα αναρτηθεί στο προσωπικό αρχείο δηλώσεών τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι φοιτητές/φοιτήτριες και άλλα άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο συνέδριο μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/hrSUTvx87fph5G8M9

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://milremi.weebly.com/ ή και να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρα Σπύρο Σοφοκλέους (ηλ. διευθ.: sofokleous.s@cyearn.pi.ac.cy).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Περιλήψεις και Βιογραφικά Σημειώματα Εισηγήσεων και Εργαστηρίων

(Δρ Έλενα Χατζηκακού)
Αναπλ. Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Για Γενικό Διευθυντή

 Κοιν.: Δ.Μ.Γ.Ε.
Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ. Δ.Δ.Ε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


518