Συμμετοχή σε Προγράμματα για αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση 2023-2024


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Θέμα: Συμμετοχή σε Προγράμματα για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2023- 2024

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – ΤΕΤ https://tet.pi.ac.cy/) προσφέρει και φέτος αριθμό Προγραμμάτων για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ) και των σχολείων προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Τα Προγράμματα, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της σχετικής εγκυκλίου, συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου του ΥΠΑΝ για την ψηφιακή μετάβαση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την ανάπτυξη ψηφιακά ικανών σχολείων, ψηφιακά ικανών εκπαιδευτικών και ψηφιακά ικανών μαθητών/μαθητριών. Τα προγράμματα μπορούν να συμπεριληφθούν στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και στην υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση.

Κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της, μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα Προγράμματα, με τη συμβολή όλων ή αριθμού εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών. Οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα συμμετέχουν, θα έχουν στη διάθεσή τους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων, την υποστήριξη και καθοδήγηση λειτουργών του ΤΕΤ, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος το σχολείο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση.

Η αναλυτική περιγραφή, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για κάθε Πρόγραμμα, παρατίθενται στα αντίστοιχα Παραρτήματα. Προσφερόμενα Προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2023-2024:

 1. Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 1, σελ. 3)
 2. Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες (Παράρτημα 2, σελ. 6)
 1. Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή Nτοκιμαντέρ από Μαθητές και Μαθήτριες (Παράρτημα 3, σελ. 9)
 2. Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (Παράρτημα 4, σελ. 12)
 3. Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 5, σελ. 15)

Επιπρόσθετα, παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με πρακτικές εφαρμογές από Ευρωπαϊκά Έργα, διαδικτυακά εργαλεία και αποθετήρια περιεχομένου, τα οποία οι σχολικές μονάδες μπορούν να αξιοποιήσουν είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο της εφαρμογής των προσφερόμενων προγραμμάτων (Παράρτημα 6, σελ. 19).

Συγκεκριμένα:

 • Ευρωπαϊκά Έργα: Cybesafety IV, Learning from the Extremes - LfE, Conversational Artificial Intelligence assistant for teaching and learning - AI4EDU, Social Radio 2.0, SHERPA, ATS STEM, EduWeb και NEStOR.
 • Ευρωπαϊκό εργαλείο αναστοχασμού SELFIE για σχολικές μονάδες, ως προς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.
 • Ευρωπαϊκό εργαλείο αναστοχασμού ψηφιακής ικανότητας εκπαιδευτικών SELFIE for TEACHERS.
 • Πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία eSafety Label.
 • Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.
 • Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών Φωτόδεντρο Κύπρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας θα υποστηρίξει και φέτος τις ακόλουθες δράσεις:

 • Μαθητικός Διαγωνισμός Παραγωγής Βίντεο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2024»
 • Παρουσιάσεις, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο – Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου
 • 8ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, 25 - 27 Απριλίου 2024, Λευκωσία

Για τις δράσεις αυτές θα ακολουθήσουν ξεχωριστές εγκύκλιοι με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, κ. Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 22402381 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση papasolomontos.chr@cyearn.pi.ac.cy.

(Δρ Έλενα Χατζηκακού)
Αναπλ. Διευθύντρια για Γενική Διευθύντρια

Κοιν: Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ

Δ.Μ.Γ.Ε.

Δ.Δ.Ε.

Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, Υ.Π.Α.Ν. Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


619