Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πανεπιστήμιο Frederick - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

27 Ιουλ 2021 - 11:08


Πιστοποίηση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick

26 Ιουλ 2021 - 14:28


Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick

22 Ιουλ 2021 - 09:53


Το Πανεπιστήμιο Frederick πάει Τόκυο 2020 με δύο φοιτήτριες και τρεις απόφοιτους

21 Ιουλ 2021 - 10:07


Πανεπιστ. Frederick: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

16 Ιουλ 2021 - 14:21


Ολοκληρώθηκαν με 4 Σχολές οι Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick

15 Ιουλ 2021 - 11:47


Τελετή αποφοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick

14 Ιουλ 2021 - 18:24


Πανεπιστήμιο Frederick: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Φαρμακευτικής

12 Ιουλ 2021 - 10:27


Τελετή αποφοίτησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick

09 Ιουλ 2021 - 15:51


Το Πανεπιστήμιο Frederick βράβευσε το Ήθος και την Αριστεία

09 Ιουλ 2021 - 07:23

Newsletter