Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπ. Frederick και Παγκύπριου Συνδέσμου «Φωλιά Αγάπης»


Το Πανεπιστήμιο Frederick και oΠαγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Νατάσσα Φρειδερίκου, ενώ από πλευράς του Συνδέσμου «Φωλιά Αγάπης», ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δήμος Θωμά. Το Μνημόνιο υπογράφτηκε στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή τους στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, αφού εξέφρασε την εκτίμησή της ως προς το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος, ανέφερε πως η υπογραφή του μνημονίου είναι απλά το τυπικό μιας ήδη υπάρχουσας δημιουργικής συνεργασίας. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Σύνδεσμο. 

Ο Πρόεδρος Συνδέσμου «Φωλιά Αγάπης», κ. Δήμος Θωμά ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων είναι πολυετής και πιο συγκεκριμένα εξήρε τη συμβολή του κ. Αλτάνη, πρώην Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick, στην προσπάθεια υποστήριξης του Συνδέσμου. Επίσης, ανέφερε αρκετούς νέους τομείς στους οποίους οι δύο φορείς μπορούν να εστιάσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, όπως είναι οι ανάδοχες οικογένειες, τα παιδιά ή/και ενήλικοι που στο παρελθόν ήταν υπό τη νομική φροντίδα του κράτους, όπως και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί μεταξύ άλλων τη συνεργασία των δύο φορέων σε ερευνητικό επίπεδο με στόχο την υποβολή νέων ερευνητικών προτάσεων σε αντικείμενα με αμοιβαίο ενδιαφέρον, τη συνεργασία για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θεματολογία που ενδιαφέρει τόσο το Πανεπιστήμιο Frederick όσο και τον Σύνδεσμο «Φωλιά Αγάπης». Επιπρόσθετα, προνοεί την από κοινού ή και με τρίτους διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, τη συνεργασία για τη διοργάνωση παρεμβάσεων προς την κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θεσμό της αναδοχής και την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στον σύνδεσμο «Φωλιά Αγάπης» για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick.

Στη συνάντηση από πλευράς Πανεπιστημίου Frederick συμμετείχαν επίσης ο Δρ Σταύρος Πάρλαλης, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, ενώ από πλευράς του Συνδέσμου «Φωλιά Αγάπης» συμμετείχαν η κ. Εύη Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος), η κ. Άντρη Σταύρου (Γραμματέας) και η κ. Άντρια Γεωργιάδου (Κοινωνική Λειτουργός).Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

239