Παν. Frederick: 1η Εκπαιδ. Δραστηριότητα Development of an Entrepreneurial Mind Setin Higher Education


 

 

 

 

Τριάντα φοιτητές και φοιτήτριες από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες θα λάβουν μέρος στην πρώτη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία μεταξύ 21 και 25 Οκτωβρίου 2019.

Το έργο “Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΙΔΕΠ και το Πρόγραμμα Erasmus+ συντονίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, EntreComp, η επιχειρηματικότητα είναι μία από τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά που κάθε Ευρωπαίος/α πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη. Μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, το Έργο στοχεύει στην σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και την εργασία.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συμμετέχουν σε εργαστήρια και θα παρακολουθήσουν μαθήματα από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από Κύπρο, Αυστρία και Ελλάδα σε θέματα που άπτονται καινοτόμων τεχνολογιών, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, διαχείριση έργων, επιχειρηματικότητας  και άλλων συναφών θεμάτων.

H κοινοπραξία του Έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά εταίρους: Πανεπιστήμιο Frederick (Συντονιστής), FH Joanneum University of Applied Science (Αυστρία), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), University of Nova Gorica (Σλοβενία), και Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία).

Η δεύτερη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που θα φιλοξενήσει τους ίδιους φοιτητές και φοιτήτριες θα γίνει στην Σλοβενία μεταξύ 9 και 13 Δεκεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Δραστηριότηταμπορείτε να απευθυνθείτε στην συντονίστρια τoυ Έργου Δρ Πετρούλα Μαυρικίου στο [email protected].

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

208