Επανεκλογή του Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick


Η διαδικασία εκλογής του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019, με τον Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους να επανεκλέγεται στη θέση του Πρύτανη για την περίοδο 2020-2024.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δημοσθένους σημείωσε: «Το 2015 η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick μου εμπιστεύτηκε για μια τετραετία να ηγηθώ του Πανεπιστημίου και θέλω να πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα με επάρκεια στις προσδοκίες των συναδέλφων μου, λειτουργώντας με εργατικότητα, αφοσίωση, αντικειμενικότητα και δίκαιο τρόπο έναντι όλου του προσωπικού και των φοιτητών. Οι κυριότεροι στόχοι για τη νέα τετραετία είναι η επιτυχία σε διεθνείς κατατάξεις και ανάδειξη του σημαντικού έργου που επιτελούμε, η περαιτέρω διεθνής αναγνώριση του στρατηγικού μας στόχου για αριστεία στη διδασκαλία μέσω της φοιτητικο-κεντρικής μάθησης και ο καθορισμός των κατάλληλων κινήτρων και του απαραίτητου περιβάλλοντος για περαιτέρω αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στην περαιτέρω διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, μέσω ουσιαστικών συνεργασιών και συνεργειών με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς και στην προώθηση της ένταξής μας στον νέο ευρωπαϊκό θεσμό που προωθεί η ΕΕ, αυτό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Στους άμεσους στόχους είναι επίσης η λειτουργία νέων τμηματικών, δια-τμηματικών και δια-πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, η περαιτέρω αναβάθμιση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επέκταση σε νέα προγράμματα σπουδών, η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά και διασύνδεση με την κοινωνία και τους οργανωμένους φορείς και θεσμούς, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και προβολή του έργου και του κοινωνικού προσώπου του Πανεπιστημίου και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με συνδέσμους αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους και φοιτητές που με στήριξαν, αλλά κυρίως προς τον Ιδρυτή του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Μιχάλη Φρειδερίκου, για τη στήριξη και εμπιστοσύνη που μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια, διαβεβαιώνοντάς τον ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με απόλυτη ευθύνη και σεβασμό για την ευόδωση των στόχων και σκοπών του Πανεπιστημίου».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

539