Στρατηγική συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick και ΑΗΚ


Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με στόχο την εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας και ανάπτυξη των σχέσεων τους.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, κ. Παναγιώτης Ολύμπιος.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διαλέξεων, η συνεργασία στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή προσωπικού για διεκπεραίωση διαφόρων έργων. Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο προνοεί την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή δυνατοτήτων για πρακτική άσκηση των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Πρόκειται ουσιαστικά για επικαιροποίηση ενός προηγούμενου Μνημονίου Συνεργασίας που είχαμε με την ΑΗΚ. Το νέο αυτό πιο ολοκληρωμένο Μνημόνιο προβλέπει στην ενίσχυση των μεταξύ μας σχέσεων και στη συνεργασία μας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος μας είναι, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής εξωστρέφειας του Πανεπιστήμιου, μετά και την υπογραφή του Μνημονίου με την ΑΗΚ, να συνεχίσουμε και με άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Ο κ. Παναγιώτης Ολύμπιος ανέφερε: «Στόχος της ΑΗΚ είναι η διασύνδεσή της με αναγνωρισμένα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο Οργανισμός επιδιώκει να ενώσει δυνάμεις με την επιστημονική κοινότητα και να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter382