Έναρξη ευρωπαϊκού έργου Internationally active - professionally valuable, με εταίρο το Πανεπ. Frederic


Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής μελών Διδακτικoύ και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων σε διεθνείς δραστηριότητες

Το Πανεπιστήμιο Frederick και οι εταίροι του στο ευρωπαϊκό έργο Internationally active - professionally valuable πραγματοποίησαν με επιτυχία στις 17 Φεβρουαρίου 2021 την πρώτη τους διαδικτυακή συνάντηση, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη υλοποίησης του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education και έχει διάρκεια δύο χρόνων. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος πέντε εταίροι οργανισμοί από πέντε χώρες: το University College of Enterprise and Administration (Πολωνία-Συντονιστής), το Polytechnic Institute of Setúbal, (Πορτογαλία), το Deggendorf Institute of Technology (Γερμανία), το International School for Social and Business Studies (Σλοβενία) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).

Στόχος του έργου είναι να χαρτογραφήσει τους λόγους οι οποίοι παρεμποδίζουν κάποια μέλη από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των Πανεπιστήμιων να συμμετέχουν σε διεθνείς δραστηριότητες όπως συνέδρια, διεθνείς δικτυώσεις και ερευνητικά διεθνή έργα, και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που αποκτούν τα μέλη ΔΕΠ όταν έχουν διεθνείς δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα εισηγούνται με ποιους τρόπους τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να εμπλακούν περισσότερο σε διεθνείς δραστηριότητες και πώς μπορούν να ωφεληθούν επαγγελματικά από αυτές.

Από το Πανεπιστήμιο Frederick στο έργο συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Καθηγήτριά του, Δρα Πετρούλα Μαυρικίου.

Στον δεύτερο χρόνο του έργου Internationally active – professionally valuable, το Πανεπιστήμιο Frederick θα φιλοξενήσει εκπαιδευτική συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθούν περισσότεροι από 30 ακαδημαϊκοί από τα πέντε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια - εταίρους.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

112