Πανεπιστήμιο Frederick: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού


To Πανεπιστήμιο Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα  στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική

Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία».

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα Χρόνια Νοσήματα».
  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή  Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα χρονίων τραυμάτων και ελκών».

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφές διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω βαθμίδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cv/quick-links/careers

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις είναι η 31η Αυγούστου, 2021.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

437