Ισότητα στην εκπαίδευση των τομέων STEM για όλα τα παιδιά


Ανοιχτή πρόσκληση σε σχολεία, από το Πανεπιστήμιο Frederick 

Η δίκαιη πρόσβαση όλων των παιδιών στους τομείς STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) βρίσκεται στο επίκεντρο του Έργου Fairness In Teaching (FIT), στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick με άλλους τέσσερις φορείς σε Λουξεμβούργο, Ιταλία και Γαλλία. Στόχος του Έργου είναι να προσφέρει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται οι δάσκαλοι/ες στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προωθούν τη διαφορετικότητα στις τάξεις τους και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου και υπόβαθρου, σε παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, σε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες/τριες κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Frederick απευθύνει πρόσκληση σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΚΟ, οργανώσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΕΚ, Δήμους και συναφείς φορείς να συμμετάσχουν ως μέλη στην Κοινότητα Πρακτικής του Έργου και να εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές που αφορούν τους στόχους του. Τα μέλη της Κοινότητας Πρακτικής θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις που προωθούν τη δίκαιη πρόσβαση στους τομείς STEM σε όλα τα παιδιά

«Οι τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών είναι αυτοί που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και εκτιμάται πως θα αποτελέσουν τη βάση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η συμμετοχή μας στο έργο Fairness In Teaching (FIT) στοχεύει ακριβώς στο να παρέχουμε τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι οι τομείς STEM διδάσκονται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, αφού ο ρόλος της παιδείας στην προώθησή τους είναι καίριος προς αυτό το σκοπό», αναφέρει η Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας RIGE – Gender Equality and Inclusion Unit που συντονίζει το έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών MDL – Mobile Devices Laboratory.

 Η Ερευνητική Μονάδα RIGE έχει την ευθύνη δημιουργίας, συντονισμού και λειτουργίας της Κοινότητας Πρακτικής του Έργου. Συμμετέχει, επίσης, στην κατάρτιση ενός Πλαισίου Ικανοτήτων για τη δίκαιη διδασκαλία κυρίως στους τομείς STEM και στην ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς. Το MDL, σε συνεργασία με τους εταίρους του Έργου, εργάζεται για την ανάπτυξη της ψηφιακής Πλατφόρμας και των αλγορίθμων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους/ις χρήστες/ριες να παρέχουν εισηγήσεις και ανατροφοδότηση για το διδακτικό υλικό που θα είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι σε αυτή την Πλατφόρμα θα έχουν εύκολη πρόσβαση όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, στην οποία τέθηκε το πλαίσιο δράσης, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022 στο Λουξεμβούργο αλλά και διαδικτυακά. Στην κοινοπραξία FIT συμμετέχουν το List Institute of Science and Technology – LIST (Λουξεμβούργο) ως συντονιστής, και οι εταίροι Smart Venice (Ιταλία), Women In Digital Initiatives Luxembourg – WIDE (Λουξεμβούργο), GIP Formation tout au long de la vie (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο Fairness in Teaching και τα εργαστήρια: Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, email: [email protected].

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


344