Πιστοποίηση του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick


Με άριστη έκθεση επαναξιολόγησης από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ για τα πτυχιακά και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Σε συνέχεια της επιτυχημένης πιστοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Interior Design και Fashion and Image Design, ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση και πιστοποίηση του Τμήματος μαζί με την πιστοποίηση του πτυχιακού προγράμματος σπουδών Visual Communication με δύο κατευθύνσεις και του μεταπτυχιακού προγράμματος Visual Arts με δύο κατευθύνσεις. Πιστοποιήθηκε επίσης το διδακτορικό πρόγραμμα Art and Design Practices.

Πτυχιακό πρόγραμμα: Visual Communication

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών Visual Communication αποτελεί εξέλιξη των προγραμμάτων στις Γραφικές Τέχνες και Διαφημιστικό Σχέδιο και στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία. Tο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και προτείνει μια καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση στους τομείς του σχεδιασμού και των οπτικοακουστικών μέσων, αξιοποιώντας την πολύχρονη ακαδημαϊκή κατάρτιση του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick. Το πρόγραμμα Visual Communication προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Graphics and Digital Media και Film Making and Digital Media. Απόλυτα συνδεδεμένο με τις συνεχείς μεταβολές αυτών των τομέων, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και αναμενόμενες εξελίξεις στα πεδία του σύγχρονου ντιζάιν, των οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νέας, πολύπλευρης οπτικής κουλτούρας. Το πρόγραμμα προσφέρει μεγάλο αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων σε studio, όπως Visual Communication, Film and Video Production, Motion Graphics and Animation Techniques, Graphic and Advertising Design, Moving Image, Design for Branding, Sound Design for Film and TV, Film Directing etc.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Visual Arts

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Visual Arts ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εξερευνήσουν τα όρια της τέχνης και του ντιζάιν, να πειραματιστούν και μέσα από διεπιστημονικές μεθοδολογίες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα εικαστικά λεξιλόγια. Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Contemporary Art Practices και Interdisciplinary Design, ενθαρρύνοντας την κριτική θεωρία και τη σε βάθος κατανόηση των υλικών και της πρακτικής τους εφαρμογής. Δίνεται, επιπλέον, έμφαση στην ώθηση κριτικών συζητήσεων σε επίκαιρα θέματα με εποικοδομητικό τρόπο. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τη στενή σχέση του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick με εταιρείες και οργανισμούς στον τομέα του design και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ευκαιρίες για εμπλοκή σε πραγματικά και διεθνή πρότζεκτ. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη φιλοδοξία, την ανάπτυξη επαγγελματικής πρωτοβουλίας, αλλά και τη βούληση για θετική κοινωνική αλλαγή, πολιτιστική υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Διδακτορικό πρόγραμμα: Art and Design Practices

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Art and Design Practices είναι προσανατολισμένο στην ακαδημαϊκή έρευνα σε σχέση με την Τέχνη και το Design τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία νέας και καινοτόμου γνώσης μέσα από επιστημονικές και καλλιτεχνικές μεθόδους και θεωρίες προσφέροντας πλαίσιο για έρευνα αιχμής στα διάφορα πεδία των Τεχνών.

Η αξιολόγηση του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας περιλάμβανε αναλυτική μελέτη των προγραμμάτων από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, διαδικτυακές συναντήσεις της Επιτροπής με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον επικεφαλής του τμήματος, τους συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές/τριες και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, καθώς και διαδικτυακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


321