Το Πανεπιστήμιο Frederick πλήρες μέλος του Δικτύου Πανεπιστημίων EU-CONEXUS


Επικεφαλής σε δύο workpackages του Δικτύου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους, συμμετείχαν στις αρχές Φεβρουαρίου στη Σύνοδο του Ανώτατου Εκτελεστικού Συμβουλίου του EU-CONEXUS, στις Βρυξέλλες. Κατά τη Σύνοδο επισημοποιήθηκε η ένταξη του Πανεπιστημίου Frederick ως πλήρες μέλος στο EU-CONEXUS, ένα δίκτυο εννιά πανεπιστημίων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Κατά τη Σύνοδο οριστικοποιήθηκαν οι στόχοι και τα πακέτα εργασίας (work packages) του EU-CONEXUS ενώ οι εταίροι ολοκλήρωσαν τη νέα πρόταση που θα υποβληθεί τον Μάρτιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνέχιση του δικτύου για άλλα τέσσερα χρόνια και η οποία αναμένεται να τύχει υψηλής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξίζει να τονιστεί πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα την εφάπαξ ενίσχυση ύψους 100 χιλιάδων ευρώ για κάθε κυπριακό Πανεπιστήμιο που εξασφαλίζει συμμετοχή σε σχήμα συνεργασίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

 «Η ένταξή μας ως πλήρες μέλος του EU-CONEXUS είναι αποτέλεσμα σκληρής, συλλογικής δουλειάς για την υλοποίηση του στόχου της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας, μέσω ουσιαστικών συνεργασιών και συνεργειών» αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθ. Δημοσθένους.

Πλέον το Πανεπιστήμιο Frederick αναλαμβάνει και έμπρακτα ουσιαστικό ρόλο για την υλοποίηση του οράματος του EU-CONEXUS καθώς τέθηκε επικεφαλής σε δύο work packages του δικτύου: το Training for Teaching Community (EU-CONEXUS Teaching Academy) και το Green Campus.

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Green Campus, το Πανεπιστήμιο Frederick θα ηγηθεί της προσπάθειας για καταγραφή και μελέτη των καλών πρακτικών, τόσο στα πανεπιστήμια του δικτύου, όσο και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με βέλτιστες περιβαλλοντικές εφαρμογές και πρακτικές αειφορίας στην καθημερινότητα των ιδρυμάτων. Μέσα από αυτή την ανάλυση, θα προκύψει αναλυτικό σχέδιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιδρυμάτων του δικτύου, την εφαρμογή του οποίου θα συντονίσει και θα επιβλέψει το Πανεπιστήμιο.

Στόχος του πακέτου εργασίας Training for Teaching Community (EU-CONEXUS Teaching Academy) είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η διασύνδεσή της με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Προς αυτό τον σκοπό θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα σχεδιαστούν, αναπτυχθούν και παραδοθούν καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εφαρμόζοντας μεθόδους υβριδικής και μεικτής διδασκαλίας και μάθησης και θα αφορούν: μεθοδολογίες μάθησης και εκπαίδευσης, τη βιωσιμότητα, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τις ψηφιακές ικανότητες, την επικοινωνία, τη χρήση τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων, τη συσχέτιση των προγραμμάτων σπουδών με την κοινωνία, την οικονομία και τη βιομηχανία και την πιστοποίηση ποιότητας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω work package θα επιδιωχθεί η κινητικότητα μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Όπως επισημαίνει ο Καθ. Δημοσθένους, «είναι σημαντικό να τονίσουμε πως στα διάφορα όργανα του EU-CONEXUS -στο Ανώτατο Εκτελεστικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Έρευνας, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο, στα πακέτα εργασίας και σε όλες τις υπόλοιπες επιτροπές- συμμετέχουν τόσο μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όσο και της φοιτητικής κοινότητας (εκπρόσωπος της οποίας συμμετέχει στο Συμβούλιο Φοιτητών του δικτύου). Στόχος είναι η ενσωμάτωση του Πανεπιστημίου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του δικτύου. Κι αυτό γιατί θέλουμε η συμμετοχή και η συνεισφορά μας να είναι ουσιαστική σε ακαδημαϊκό επίπεδο, παραγωγική σε ερευνητικό επίπεδο και εν τέλει ωφέλιμη για τους/τις φοιτητές/τριές μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είμαστε το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που θα συμμετάσχει ως πλήρες μέλος στη λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.»

Αξίζει να σημειωθεί πως στις εργασίες της Συνόδου παρέστη η Vanessa Debiais-Sainton, Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μοιράστηκε το όραμα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» για την επόμενη δεκαετία. Η κα Debiais-Sainton παρείχε καθοδήγηση στα μέλη του EU-CONEXUS για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή του, καθώς πρόκειται για ένα από τα πρώτα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που επιλέχθηκαν και που στηρίζει οικονομικά η Κομισιόν.

Κύρια αποστολή του EU-CONEXUS είναι η διακρατική-διαπανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας ζώνης, με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, την ανάπτυξη καινοτομίας, την προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών στη γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία. Με το Πανεπιστήμιο Frederick, στο δίκτυο συμμετέχουν το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


358