Παν. Frederick: Προκήρυξη θέσεων στα διδακτορικά της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοιν. Επιστημών


Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες μέχρι τις 30 Μαΐου 2022 για διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Οι θέσεις προκηρύσσονται για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών (σε παρένθεση αναγράφεται το άτομο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα):

Διδακτορικό πρόγραµµα στις Επιστήµες της Αγωγής (PhD)

(15 θέσεις)

(Δρ Ρίτα Παναούρα, pre.pm@frederick.ac.cy , Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους pre.en@frederick.ac.cy)

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής όπως:

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Θεατρική Αγωγή
 • Εικαστική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Μαθηματική Παιδεία
 • Δια βίου εκπαίδευση
 • Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Αναλυτικά Προγράμματα
 • Προσχολική Αγωγή
 • Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
 • Διδακτική της Γλώσσας
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διδακτορικό πρόγραµµα στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση (PhD)

(3 θέσεις)

(Δρ Σταύρος Πάρλαλης, soc.ps@frederick.ac.cy)

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας όπως:

 • Κοινωνική Εργασία με Άτομα
 • Κοινωνική Εργασία με Ομάδες
 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια
 • Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα/ες
 • Κοινωνική Εργασία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Παιδική κακοποίηση
 • Υγεία και Ψυχιική Υγεία
 • Εξαρτησιογόνες ουσίες
 • Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι/ες στα Διδακτορικά Προγράμματα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Υποβολή Αίτησης

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία να περιλαμβάνει:

 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 • Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Επαγγελματικών Επιδιώξεων
 • Αντίγραφο του/των τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στα τηλέφωνα 22394394, 25730975, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στο άτομο επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick
(http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


885