Η Κύπρος στα ευρωπαϊκά βραβεία LIFE Awards για το έργο LIFE-KEDROS


Το έργο υλοποίησαν το Τμήμα Δασών, το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου

Δύο βραβεία LIFE που απονέμει ετήσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) σε καινοτόμα έργα για την προστασία της φύσης, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, διεκδικεί η Κύπρος. Η χώρα μας ξεχώρισε για το έργο LIFE-KEDROS, στο πλαίσιο του οποίου υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου όπου βρίσκονται οι κυπριακοί κέδροι. Στο έργο, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμμετείχαν το Τμήμα Δασών ως Συντονιστής, το Πανεπιστήμιο Frederick μέσω της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το έργο διεκδικεί το βραβείο LIFE Award για το οποίο αποφασίζει επιτροπή εμπειρογνωμόνων και το LIFE Citizens’ Prize το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού. Το έργο με τις περισσότερες ψήφους θα παραλάβει το βραβείο. Μπορείτε να ψηφίσετε το έργο LIFE-KEDROS εδώ: https://www.lifeawards.eu/project/life-kedros/

Το έργο LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε μεταξύ 2016 – 2021, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.342.850, με σκοπό την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των Δασών Cedrus brevifolia (δηλαδή Κυπριακός Κέδρος) που εντοπίζονται αποκλειστικά στο Δάσος Πάφου και εντός του Δικτύου Natura 2000. Ο εν λόγω οικότοπος είναι ενδημικός καθώς απαντάται μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, λήφθηκαν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του έναντι της κλιματικής αλλαγής, για τη μείωση της πιθανότητας απώλειας του σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την αποκατάσταση και επέκτασή του και για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και της επιστημονικής κοινότητας για τον οικότοπο και τον Κέδρο της Κύπρου, ένα από τα μόλις τέσσερα είδη κέδρων στον κόσμο. 

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο καλής πρακτικής, καθώς στο πλαίσιό του σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαχειριστικά μέτρα βασισμένα στην ίδια τη δυναμική της φύσης και στην οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος» αναφέρει ο Διαχειριστής του έργου, Δρ Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, μέλος της ερευνητικής ομάδας της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick. 

Συνολικά δώδεκα καινοτόμα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ διεκδικούν τα φετινά βραβεία LIFE. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας (EU Green Week), μεταξύ 30 Μαΐου και 5 Ιουνίου 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχε σε ακόμη δύο έργα LIFE που τιμήθηκαν στο παρελθόν: πρόκειται για το PLANT-NET CY το οποίο στόχευε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών ειδών και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της Κύπρου και επιλέγηκε ως ένα από τα δεκατρία καλύτερα έργα LIFE στην Ευρώπη το 2013, και το έργο JUNIPERCY που στόχευε στην προώθηση της μακροχρόνιας διατήρησης των ενδημικών δασών με είδη Juniperus στην Κύπρο και επιλέγηκε ως ένα από τα πέντε έργα που βραβεύθηκαν στην κατηγορία Best Nature Projects για το έτος 2015.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


374