Το Παν. Frederick περήφανο για τη βράβευση του στο LIFE-KEDROS με LIFE Award 2022 από την ΕΕ


Τιμή για την Κύπρο η ανάδειξη του έργου ως παράδειγμα καλής πρακτικής που μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλες χώρες

Το Πανεπιστήμιο Frederick εκφράζει την περηφάνια του για την ανάδειξη του έργου LIFE-KEDROS, στο οποίο συμμετείχε, ως ένα από τα τρία καλύτερα της Ευρώπης, μια σημαντική διάκριση για την Κύπρο και τα δάση της.

Το έργο βραβεύτηκε στα LIFE Awards 2022, ως το καλύτερο έργο (Best of the Best) σε μια από τις τρεις κατηγορίες των βραβείων: την κατηγορία LIFE Nature. Το έργο LIFE-KEDROS ξεχώρισε ανάμεσα σε 116 κορυφαία, καινοτόμα περιβαλλοντικά έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2021 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έτυχαν χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ανταγωνιστικό πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και γιορτάζει φέτος τριάντα χρόνια αφού θεσπίστηκε το 1992.

Τα βραβεία αναδεικνύουν τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά έργα LIFE σε τρεις κατηγορίες: Φύση, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. Οι νικητές επιλέγονται από κριτική επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς. Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκαν στις 30 Μαΐου 2022 κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο πλαίσιο του EU Green Week, του μεγαλύτερου ετήσιου θεσμού της Ευρώπης για το περιβάλλον, στην παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, κ. VirginijusSinkevičius.

Το έργο LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε την περίοδο 2016-2021 από το Τμήμα Δασών (Συντονιστής Εταίρος), το Πανεπιστήμιο Frederick μέσω της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου. Για την επιτυχή υλοποίησή του συμμετείχαν εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων, περιλαμβανομένων ερευνητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας και διαχείρισης της φύσης, ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο σε θέματα κοινωνιολογίας και οικονομικών, καθώς και διοικητικό προσωπικό με εξειδίκευση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε €1.342.000, εκ των οποίων το ποσό των €920.000 (68,6% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού) χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE. Το έργο LIFE-KEDROS είχε σκοπό την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση του δάσους με το Cedrus brevifolia (Κυπριακός Κέδρος). Το δάσος αυτό είναι ενδημικό στην Κύπρο και συναντάται μόνο στις ψηλές κορυφές του Δάσους Πάφου και πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το LIFE-KEDROS ξεχώρισε στην κατηγορία LIFE Nature των LIFE Awards 2022, καθώς με την υλοποίησή του υιοθέτησε καινοτόμες δράσεις διατήρησης σε μια δασική έκταση που οδήγησαν στη σημαντική επέκταση του οικότοπου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης, το έργο LIFE-KEDROS ανταποκρίθηκε στις οδηγίες της ΕΕ για τους οικότοπους και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 2020-2030. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Antonella Battaglini, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, «αυτό το έργο μπορεί να επεκταθεί στην ΕΕ και ακόμη παραπέρα.»

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαχειριστικά μέτρα και μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του οικότοπου, βασισμένα στην ίδια τη δυναμική της φύσης και στην οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν μέτρα έναντι της κλιματικής αλλαγής, για τη μείωση της πιθανότητας απώλειας του οικότοπου σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την αποκατάσταση και επέκτασή του και για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και της επιστημονικής κοινότητας για τον οικότοπο και τον Κέδρο της Κύπρου, ένα από τα μόλις τέσσερα είδη κέδρων στον κόσμο.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή τη βράβευση, η οποία τιμά την Κύπρο, το Πανεπιστήμιό μας και τους υπόλοιπους εταίρους που εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου με Συντονιστή το Τμήμα Δασών. Το βραβείο LIFE αντικατοπτρίζει το άρτιο επιστημονικό επίπεδο για θέματα διατήρηση της φύσης, την ικανότητα επιτυχούς διαχείρισης ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας που διακατέχει την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου με φορείς και σύνολα της κοινωνίας, πάντα προς όφελος του κοινού καλού» αναφέρει ο Διαχειριστής του έργου, Δρ Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, μέλος της ερευνητικής ομάδας της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


400