Πανεπιστήμιο Frederick: Μάστερ (εξ αποστάσεως) στις Διαπολιτισμικές Σπουδές


Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από επιτροπή ειδικών, ενός νέου εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών επιπέδου Μάστερ, με τίτλο «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το προσεχές ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) και θα προσφέρεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για νέο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και την Ελλάδα, που απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε ανθρώπους που η επαγγελματική τους ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση, αλλά και σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο που θα ήθελε να εμβαθύνει σε θέματα διαπολιτισμικότητας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες αλλά και στους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον όχι μόνο μέσω της αποδοχής και του σεβασμού του διαφορετικού, αλλά και μέσω της αναγνώρισης της πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Παράλληλος στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας και πράξης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η προσέγγιση σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κ.λπ.). Οι πτυχιούχοι/ες του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα των πολιτισμών και εμποδίζοντας τον σχηματισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς με την υπέρβαση κάθε μορφής εθνοκεντρικής αντιμετώπισης.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων και το κοινό τους πρόγραμμα σπουδών, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ειδικού πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την άψογη συνεργασία μας και συγχαίρω όλους τους συνάδελφους μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και από τα δύο Πανεπιστήμια που εργάστηκαν με μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης για τον σχεδιασμό αυτού του καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημαντικότητα κατανόησης της διαπολιτισμικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η κινητικότητα ποικίλων πληθυσμιακών ομάδων εντείνεται και η καθημερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων απαιτεί τη συνύπαρξη με άτομα άλλων λαών, γλωσσών, πολιτισμών. Ως Πανεπιστήμιο Frederick είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και τα μέλη ΔΕΠ του, για την επιτυχία τους αυτή και για την πολύχρονη προσφορά υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


624