Τμήμα Επιστημών Αγωγής Πανεπ. Frederick: Συντονισμός νέου ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2


Και προσφορά νέου διαπανεπιστημιακού εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαπολιτισμικές Σπουδές και Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα»

ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΝΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Cantab.) AHEA*

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξής τους, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τα ακόλουθα: (α) την εξασφάλιση επιχορήγησης του νέου προγράμματος Erasmus+ KA2: “Reinvesting Mainstream Classroom” και (β) την έναρξη ενός νέου διαπανεπιστημιακού, εξ αποστάσεως, μεταπτυχιακού προγράμματος  «Διαπολιτισμικές Σπουδές και Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα», 

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, εξασφάλισε επιχορήγηση ύψους 250.000 ευρώ με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ KA2: “Reinvesting Mainstream Classroom”. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και δημιουργία μίας πρωτοποριακής, εκπαιδευτικής πλατφόρμας με πολυτροπικό και πολυγλωσσικό υλικό που θα προσφέρει γλωσσική στήριξη σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενώ θα βρίσκονται στη γενική τάξη. Παράλληλα, η πλατφόρμα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ικανότητας όλων των μαθητών/-τριών της γενικής τάξης. Στo πλαίσιo του προγράμματος εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα επιμορφωθούν σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, ως βασικός συντονιστής, θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους πέντε εταίρους: CARDET (Κύπρος), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Eλλάδα), University of Algarve (Πορτογαλία), SOS Malta (Mάλτα) και CESIE (Ιταλία) για το διετές αυτό ερευνητικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιο Frederick, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το διαπανεπιστημιακό, εξ αποστάσεως, μεταπτυχιακό πρόγραμμα  «Διαπολιτισμικές Σπουδές και Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα»,  για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, που στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην απόκτηση γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής και κατανόηση των βασικών παιδαγωγικών μοντέλων διδασκαλίας της σε άτομα με μεταναστευτική βιογραφία, αλλά και σε μέλη της Ελληνικής Ομογένειας και στην υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιδιώκουν να εργαστούν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδρύματα, δομές προσφύγων, ημικρατικούς οργανισμούς ή/και ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/2jkh96qd

*Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Frederick

Συντονίστρια προγράμματος Erasmus+ KA2,  «Reiventing Mainstream Classrooms»

Συντονίστρια μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Eλληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


977