Στα σκαριά το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για Λειτουργούς Περιβάλλοντος στον θαλάσσιο τουρισμό


 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “ENVIRonmental Officer in the NAUTical Tourism Industry” (EnviroNaut), στη διάρκεια του οποίου θα αναπτυχθεί το πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για Λειτουργούς Περιβάλλοντος (Environmental Officer) στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και των επαγγελμάτων που συνδέονται με τον τομέα. Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης που λαμβάνουν και των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχουν οι εργαζόμενοι/ες στη βιομηχανία των σκαφών αναψυχής, ώστε να ενισχυθεί το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος τομέας.

Το έργο EnviroNaut χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σ’ αυτό συμμετέχουν έξι εταίροι, με συντονιστή τη Γερμανική Ναυτική Ομοσπονδία (BVWW), η οποία εκπροσωπεί περίπου 450 εταιρείες της βιομηχανίας θαλάσσιας αναψυχής στη Γερμανία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχει, επίσης, η ΕΒΙ (European Boating Industry), ο κατεξοχήν φορέας που εκπροσωπεί τους εθνικούς οργανισμούς του τομέα στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Συμμετέχουν επίσης η Μη Κυβερνητική Οργάνωση German Ocean Foundation (Γερμανία), το εκπαιδευτικό κέντρο Sea Teach (Ισπανία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται διαδικτυακά, με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Επιπλέον, θα δομηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Green Deal) και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Η κοινοπραξία θα αναλύσει τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και τα κενά που υπάρχουν σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τον τομέα, σε Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναλάβει τον συντονισμό των εταίρων για τον σχεδιασμό του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες των επαγγελμάτων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό, τον ναυταθλητισμό αλλά και τις αντίστοιχες υποδομές. 

«Η αναγκαιότητα ανάπτυξης και επιμόρφωσης Λειτουργών Περιβάλλοντος είναι μεγάλη λόγω της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αλλά και της πολυπλοκότητας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου -ευρωπαϊκού και εθνικού- στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού», σχολιάζει ο υπεύθυνος του έργου Δρ Εμμανουήλ Νικολαΐδης, Ερευνητής και μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick. «Το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ανεκτίμητο αφού συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και γι’ αυτό το λόγο αξίζει της προσοχής μας», συμπληρώνει ο Δρ Ιωάννης Βουδούρης, Ερευνητής και μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick. «Το έργο EnviroNaut θέτει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περιβαλλοντική διάσταση της Διά Βίου Εκπαίδευσης του συνόλου των απασχολουμένων στον τομέα των σκαφών αναψυχής και των συναφών επαγγελμάτων. Αποτελεί δε έργο απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου μας, καθώς η έρευνά μας ανταποκρίνεται στη μεγάλη πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της ναυτιλίας» αναφέρει η Δρ Αθανασία Ναλμπάντη, Υπεύθυνη Έρευνας του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick

Η πρώτη συνάντηση της Κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο στις 24 και 25 Μαρτίου 2022 ενώ το έργο παρουσιάστηκε τον Μάιο 2022 κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας στη Ραβέννα, όπου συζητήθηκαν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η νέα γενιά επαγγελματιών ναυτιλίας, ανάμεσά τους η επίτευξη των στόχων της γαλάζιας οικονομίας και η ανάπτυξη επιχειρήσεων προσανατολισμένων στην αειφορία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


332