Παν. Frederick: Ευρωπαϊκή συνεργασία για τον ψηφιακό γραμματισμό ευάλωτων ατόμων σε θέματα υγείας


Εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο DHeLiDA: Ψηφιακός Γραμματισμός σε θέματα Υγείας για Ευάλωτα Άτομα, συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των δράσεών τους για υλοποίηση του στόχου καλύτερης πρόσβασης ευάλωτων ομάδων σε αξιόπιστες πηγές σχετικές με την υγεία. Το έργο DHeLiDAείναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο συνεργασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού στον τομέα της υγείας μεταξύ ευάλωτων ομάδων-στόχων, κυρίως των ηλικιωμένων, και των ατόμων με μεταναστευτική βιογραφία. Στη διάρκειά του, θα αναπτυχθούν εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν αυτά τα άτομα να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν πώς να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η υγεία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στη Λευκωσία, συζητήθηκε η πλατφόρμα Πληθοπορισμού (crowdsourcing) στον Ψηφιακό Γραμματισμό σε θέματα Υγείας, υπεύθυνο για την υλοποίηση της οποίας είναι το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Lab) του Πανεπιστημίου Frederick. Συζητήθηκε, επιπλέον, το Ψηφιακό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Dig Comp Health και η Εργαλειοθήκη Εκπαίδευσης και Βιωσιμότητας DHeLIDA που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Gender Equality and Inclusion Unit (RIGE) του Πανεπιστημίου Frederick. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, το έργο συντονίζει η Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας RIGEGender Equality and Inclusion Unit του Πανεπιστημίου Frederick.

Το έργο DHeLiDA ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2024. Το έργο συντονίζει η Pro Arbeit – Kreis Offenbach (Γερμανία) και συμμετέχουν ως εταίροι η ΕGinA (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Frederick (Gender Equality and Inclusion Research Unit και Mobile Devices Lab – Κύπρος), η Systerv - Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Συστημάτων και Υπηρεσιών (Ελλάδα) και η Pressure Line (Ολλανδία).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


221