Συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick - Δήμου Λεμεσού για μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη


Υπογραφή Πρωτοκόλλου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο να καταστεί η Λεμεσός μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη μέχρι το 2030, υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Δήμος Λεμεσού. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick και Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους.

Η Λεμεσός έχει πρόσφατα επιλεγεί ως μία από τις 100 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή EU Mission Cities, με στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσα από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ο Δήμος Λεμεσού και το Πανεπιστήμιο Frederick δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της Σύμβασης της πόλης για το κλίμα μέσα από ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχεδιασμό που θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Λεμεσού, που θα έχει περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και πολλαπλά συν-οφέλη για τους/τις κατοίκους της.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης: «Ήδη ο Δήμος μας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Frederick σε θέματα που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και η υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα που ενισχύει τη συνεργασία μας για την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτεί η αποστολή EU Mission Cities. Το πλούσιο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου καθώς και η συμμετοχή του σε ακαδημαϊκά δίκτυα, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας, μας δίνει πρόσβαση και γνώση για την εφαρμογή καλών πρακτικών που θα βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο της αποστολής ώστε να καταστεί η Λεμεσός μία κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη ως το 2030.»

Ο Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick, ανέφερε: «Έχουμε την τεχνογνωσία και την αναγκαία υποδομή ώστε να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Λεμεσού για αειφορία. Αυτή είναι η επιδίωξή μας μέσα από τη συνεργασία μας με τον Δήμο Λεμεσού.»

Το Πανεπιστήμιο Frederick θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της πόλης ενώ θα συνεισφέρει στους τομείς όπου θα επικεντρωθεί το σύνολο της αποστολής για μια Λεμεσό κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη έως το 2030: στους τομείς των μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του φυσικού χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, του αστικού σχεδιασμού, του πολιτισμού και του τουρισμού της πόλης.

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται ήδη με τον Δήμο Λεμεσού για τη διοργάνωση του Blue Limassol Forum, στο πλαίσιο του οποίου προωθείται η Γαλάζια Οικονομία και ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν παράκτιες πόλεις όπως η Λεμεσός. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick διεξήγαγε για λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού περιβαλλοντική μελέτη για την αποτελεσματική διαχείριση των αυξανόμενων κινδύνων που ελλοχεύουν για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εντοπίζει και αξιολογεί, συνολικά και συνδυαστικά, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη Λεμεσό. Η μελέτη παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο κατά το 2ο Blue Limassol Forum καταδεικνύοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της αειφορίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών στην παράκτια πόλη
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


217