Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick


To Πανεπιστήμιο Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/υποψήφιες που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Για τη θέση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφές διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω βαθμίδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/quick-links/careers

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιο πάνω θέση είναι η 10η Νοεμβρίου, 2022.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


539