Πανεπιστήμιο.Frederick: MScin Oil αnd Gasand Offshore Engineering

10 Αυγ 2013 - 20:42


Πανεπιστήμιο Frederick: Έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην Κύπρο για τον αειφόρο σχεδιασμό

07 Αυγ 2013 - 13:42


Το μόνο αξιολογημένο προπτυχιακό στις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα»

06 Αυγ 2013 - 00:38


Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν. Frederick

04 Αυγ 2013 - 19:01


Πανεπιστήμιο Frederick: Πτυχίο Νομικής (α) Κυπριακό Δίκαιο (β) Ελληνικό Δίκαιο «Νομική με Αξιώσεις»

02 Αυγ 2013 - 22:01


Παν. Frederick: Το μόνο αξιολογημένο-αναγνωρισμένο προπτυχιακό Μηχανικής Υδρογονανθράκων στην Κύπρο

01 Αυγ 2013 - 23:49


Συμμετοχή Πανεπιστημίου Frederick σε διαπανεπιστημιακό εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα

31 Ιουλ 2013 - 19:16


Πανεπιστήμιο Frederick: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στα «Αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία»

30 Ιουλ 2013 - 21:17


Τιμητική Διάκριση Πανεπιστημίου Fredrick για το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci

28 Ιουλ 2013 - 19:50


Το Παν. Frederick προσφέρει τα μόνα αξιολογημένα Προγράμματα στις Τεχνολογίες Φυσικού Αερίου

26 Ιουλ 2013 - 15:46


Newsletter