Πανεπ. Frederick: Διάλεξη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις


 Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick πραγματοποιεί διάλεξη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις, με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ελένη Σκούρτου.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» στις 30 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00.

Ο τίτλος της διάλεξης είναι «Ο/Η εκπαιδευτικός και οι πολιτισμοί, οι γλώσσες, οι  γραμματισμοί στη σχολική τάξη: όλα μαζί και όλα επείγοντα και απαιτητικά» και στο πλαίσιό της η Ελένη Σκούρτου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα εξηγήσει πως, παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και τον γραμματισμό, τα οποία δίνουν στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν, να συζητήσουν κριτικά και να ανταλλάξουν εμπειρίες για εφαρμογές και για καλές πρακτικές, ωστόσο οι εκπαιδευτικές προκλήσεις αυξάνονται. Η Καθ. Σκούρτου θα παρουσιάσει, επίσης, παραδείγματα στην επιχειρούμενη αναδιάταξη κεντρικών θεωρητικών εργαλείων και θα επιδιώξει έναν αναστοχασμό για τις συνέπειες της όποιας παρέμβασης στη σχολική τάξη, ως μια προσπάθεια αποφυγής αναπαραγωγής μονογλωσσικών και νεοαποικιακών στερεοτύπων.

Η διάλεξη είναι η πρώτη από σειρά διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του νέου Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα», το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, την κατάρτιση και εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες και στους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι, επιπλέον, η εξειδίκευση σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας και πράξης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η προσέγγιση σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κ.λπ.).

Η διάλεξη θα δοθεί διαδικτυακά την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 στις 19:00 και είναι δωρεάν.

Για εγγραφή στο webinar ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://frederick.zoom.us/webinar/register/WN_TyYOjH_MTC687CjSwGZRMw

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλες/ους τις/τους συμμετέχουσες/οντες.

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ελένη Σκούρτου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη δημιουργία νοήματος, τις σχέσεις διγλωσσίας και μάθησης, τη διδασκαλία μέσω μίας δεύτερης γλώσσας, τον γραμματισμό, τους πολυγραμματισμούς. Ως προς τη διγλωσσία/δεύτερη γλώσσα και τη δημιουργία νοήματος, η Ελένη Σκούρτου εστιάζει στην έρευνα και στην εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε παιδιά Ρομά και σε παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες, στη δημιουργία νοήματος σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Ως προς τον γραμματισμό και τη δημιουργία νοήματος, εστιάζει στις εμπειρίες γραμματισμού με διαφορετικά κειμενικά είδη και στις πολλαπλές (επανα)νοηματοδοτήσεις πολιτισμικά εμβληματικών κειμένων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


939