Το Πανεπιστήμιο Frederick συντονιστής του ερευνητικού έργου ΒΙΟΜΟΝ


Για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ακουστικών αισθητήρων

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με σκοπό την καλύτερη προστασία της αποτελεί τον κεντρικό άξονα του νέου ερευνητικού έργου ΒΙΟΜΟΝ το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Frederick και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος HORIZON EUROPE – ERA Fellowships.

To έργο BIOMON στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς παρακολούθησης της πτηνοπανίδας σε αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας της Κύπρου, με τη χρήση ακουστικών αισθητήρων. «Σήμερα, η καταγραφή και παρακολούθηση των διαφόρων ειδών πουλιών γίνεται από ειδικούς ή/και εθελοντές που επισκέπτονται σημαντικές οικολογικά περιοχές σε τακτική βάση και συλλέγουν δεδομένα για την πτηνοπανίδα. Επιπλέον, η εντατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών και μια σειρά από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν συχνά στη μείωση της βιοποικιλότητας», αναφέρει ο Δρ Χρίστος Μαμμίδης, Ερευνητής στη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου. «Είναι, επομένως, σημαντικό να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία αυτοματοποιημένης καταγραφής και παρακολουθούσης της βιοποικιλότητας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης μίας περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί πως η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και κατ’ επέκταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Για τους σκοπούς του έργου ΒΙΟΜΟΝ, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick θα μελετήσει και θα αναπτύξει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη παθητική ακουστική καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών που συναντώνται σε οικολογικά σημαντικές και ευαίσθητες περιοχές της Κύπρου. H χρήση μεθόδων παθητικής ακουστικής παρακολούθησης της πτηνοπανίδας αποτελεί μια πρωτοποριακή, καινοτόμα μέθοδο καταγραφής της βιοποικιλότητας με σημαντικά οφέλη και παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο BIOMON ως ανάδοχος φορέας. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν ο Δρ Μαμμίδης και ο Δρ Χάρης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










151