Εναρκτήρια συνάντηση του νέου ερευνητικού προγράμματος RΕ.ΜΑ.C.


Στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του νέου ερευνητικού προγράμματος RΕ.ΜΑ.C. (Reinventing Mainstream Classrooms), που συγχρηματοδοτείται από το Προγράμμα Erasmus+ ΚΑ2. Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ, ξεκίνησε 1η Δεκεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024.                        

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick, με επικεφαλής τη Δρα Νάνσια Κυριάκου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, μαζί με άλλους 5 εταίρους, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα), CARDET (Κύπρος), SOS Malta (Μάλτα), CESIE (Ιταλία) και το Universidade do Algarve (Πορτογαλία) θα αναπτύξουν και θα δημιουργήσουν μία πρωτοποριακή, εκπαιδευτική πλατφόρμα με πολυτροπικό και πολυγλωσσικό υλικό που θα προσφέρει γλωσσική στήριξη σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενώ θα βρίσκονται στη γενική τάξη διδασκαλίας. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα στοχεύσει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ικανότητας όλων των μαθητών/-τριών της γενικής τάξης. Στo πλαίσιo του προγράμματος, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα επιμορφωθούν σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

H διεπιστημονική ομάδα της κοινοπραξίας, του νέου ερευνητικού αυτού προγράμματος, παρουσιάζει εξειδικεύσεις στα ερευνητικά πεδία της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Την ομάδα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η Aν. Καθηγήτρια Νίκλεια Ετεοκλέους, η Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μητσιάκη, η υπεύθυνη προγράμματος Γεωργία Πραστίτου, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικής μονάδας Δρ Παναγιώτης Κοσμάς, ο καθηγητής Mauro Jorge Guerreiro Figueiredo, η επίκουρη καθηγήτρια Teresa Cosmo Domingos Maló Sequeira, η ερευνήτρια Δρ Maria Brown και η ερευνήτρια Caterina Impastato.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα εξεταστούν οι διδακτικές ανάγκες εκπαιδευτικών που διδάσκουν την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας ως πρώτη και ως δεύτερη στη γενική τάξη καθώς και εκπαιδευτικών που διδάσκουν άλλα γνωστικά αντικείμενα σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία που διδάσκονται σε πολυγλωσσικές, πολυπολιτισμικές, γενικές τάξεις καθώς και μαθητών/-τριων που είναι φυσικοί/-ες ομιλητές/-τριες των επίσημων γλωσσών των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προσφορά δίκαιων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων αλλά και η προώθηση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας.

Δρ Νάνσια Κυριάκου (Cantab.) AHEA

Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Frederick

Συντονίστρια προγράμματος Erasmus+ KA2,  «Reiventing Mainstream Classrooms»

Συντονίστρια μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Eλληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


613