Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Frederick για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης


«Η συμβολή των τεχνών στην προώθηση βιώσιμων κοινωνιών: Ενισχύοντας την ενεργή πολιτότητα»

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει νέο δωρεάν σεμινάριο με τίτλο «Η συμβολή των τεχνών στην προώθηση βιώσιμων κοινωνιών – Ενισχύοντας την ενεργή πολιτότητα», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου «Critical ARts Education for Sustainable Societies (CARE/SS)», το οποίο συντονίζει. Το πρόγραμμα CARE/SS στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στόχο έχουν να ενισχύσουν τους/τις  εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των τεχνών, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον για τη συμβολή των τεχνών (εικαστικά, μουσική, θέατρο και λογοτεχνία) στην εκπαίδευση, χωρίς η συμμετοχή τους να προϋποθέτει εξειδίκευση στις τέχνες. Οι εκπαιδεύτριες του σεμιναρίου από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick είναι: η Δρ Βικτωρία Παύλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εικαστική Παιδεία, η Δρ Άντρη Χ. Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση, η Δρ Κατερίνα Καρατάσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νεοελληνική Φιλολογία, η Δρ Τζιωρτζίνα Αθανασίου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Μουσική Παιδαγωγική, κα. Έλενα Πολυβίου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να ενδυναμώνουν μαθητές/μαθήτριες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που πηγάζουν από τη σύγχρονη κοινωνία και να καλλιεργούν δεξιότητες κριτικής, δημιουργικής σκέψης και δράσης, συνδέοντας την τέχνη με καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Το σεμινάριο πραγματεύεται θέματα όπως η μάθηση μέσω των τεχνών για την επίτευξη παγκόσμιων στόχων αειφορίας για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αποτελείται από επτά (7) συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη Φεβρουαρίου και Μαρτίου (εκτός 1η Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου), κατά τις ώρες 15:30-17:30. Κάθε συνάντηση θα εστιάζει σε διαφορετική θεματική:

1.

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και οι τέχνες

07.02.2023

2.

Εικαστικές τέχνες: Το «κοινό», public art και η εικαστική παιδεία

14.02.2023

3.

Μουσική: Το φυσικό μας περιβάλλον και η μουσική

21.02.2023

4.

Θέατρο: Το ανήκειν και το θέατρο 

28.02.2023

5.

Δημιουργική γραφή: Υφαίνοντας μια πράσινη περιπέτεια, συνεργατικά και διακαλλιτεχνικά

07.03.2023

6.

Συνέργεια των τεχνών: Δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο - κείμενο, δράση, εικόνα, ήχος

14.03.2023

7.

Παρουσίαση μικρών ενοτήτων (από τις/τους συμμετέχουσες/οντες) που αξιοποιούν τα στοιχεία των σεμιναρίων

28.03.2023

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανεπιστημίου Frederick και οι συμμετέχουσες/οντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση, αφού παρακολουθήσουν και συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Στη διάρκεια των συναντήσεων θα κληθούν να ετοιμάσουν ομαδικά μικρές ενότητες μαθημάτων εφαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό. Η συνολική διάρκεια των δραστηριοτήτων της σειράς των σεμιναρίων υπολογίζεται στις 25 ώρες.

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συντονίστρια του έργου, Δρ. Βικτωρία Παύλου (τηλ. 22394350, v.pavlou@frederick.ac.cy).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


392