Επιτυχής αξιολόγηση και πιστοποίηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick


Πτυχίο Νοσηλευτικής / Μεταπτυχιακό στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας  / Διδακτορικό στις Επιστήμες Υγείας

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση του Τμήματος Νοσηλευτικής από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από επιτροπή ειδικών. Όπως πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης που καταρτίστηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του ΔΙΠΑΕ, αξιολογήθηκαν επιτυχώς και τα εξής Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Νοσηλευτική, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας και Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από διακεκριμένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick και από εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες στον τομέα της Νοσηλευτικής.

 Πτυχίο Νοσηλευτικής

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και έλαβε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας το δικαίωμα στους/στις απόφοιτους/ες να ασκήσουν το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοί του εγγράφονται στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Η παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας βρίσκεται στο επίκεντρο του Προγράμματος Νοσηλευτικής. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις σχετικά με την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη μείωση των κινδύνων υγείας και προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή τους στον κλάδο. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη της κλινικής συλλογιστικής και των κλινικών δεξιοτήτων που απαιτούνται έτσι ώστε οι απόφοιτοί/ές του να μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται σε τέσσερα ιδιόκτητα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

 Μεταπτυχιακό στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας

Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κύπρο που εστιάζει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές που έφερε στον χώρο της υγείας η ανάπτυξη του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: την Κοινοτική Φροντίδα Υγείας και την Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικευμένους/ες επαγγελματίες υγείας, ικανούς/ες να προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στην κοινότητα. Η επιστημονική κατάρτιση επαγγελματιών υγείας ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ συμβάλλει στην αναβάθμιση της υγείας του πληθυσμού, καθώς και στην καλύτερη έκβαση των επειγόντων περιστατικών, χωρίς καθυστερήσεις και με συντονισμένες ενέργειες.

 Διδακτορικό στις Επιστήμες Υγείας

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών που επικεντρώνεται στην έρευνα στον τομέα Επιστημών Υγείας και οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Ο/η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει το αντικείμενο στο οποίο θα εκπονήσει την έρευνά του/της με την καθοδήγηση καθηγητή/τριας με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 με 8 ακαδημαϊκά έτη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά από σχετική προκήρυξη θέσεων.

 Αναφερόμενος στην πιστοποίηση του Τμήματος Νοσηλευτικής, ο Πρόεδρος του Τμήματος, Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Αργυριάδης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί η επιτυχής αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής αντανακλά την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Στόχος μας είναι η προετοιμασία καταρτισμένων νοσηλευτών/τριών ώστε να ενισχύσουν τον τομέα των Επιστημών Υγείας για ένα ανθεκτικό και ποιοτικό σύστημα υγείας για όλους».

Η αξιολόγηση περιλάμβανε αναλυτική μελέτη των προγραμμάτων από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, συναντήσεις της Επιτροπής με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές/τριες και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, καθώς και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο info@frederick.ac.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


306