«Κοίος» Παν. Κύπρου: Αιτήσεις για την πλήρωση 15 θέσεων Ειδικών Επιστημόνων


Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι υποψήφιοι ή υποψήφιες

που θα προσληφθούν θα εκπονούν έρευνα στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών έργων του «Κοίος» που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος αναβάθμισης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας KIOS CoE

Teaming, και από διάφορα εθνικά προγράμματα ή/και έργα χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία.

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες για τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες

γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

 • Ασφάλεια πληροφοριακών και κυβερνο-φυσικών συστημάτων
 • Ευφυή έλεγχο
 • ∆ιάγνωση σφαλμάτων
 • Βελτιστοποίηση
 • Μηχανική μάθηση
 • Αυτόνομα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων
 • Σημασιολογίες και Οντολογίες
 • Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)
 • Ασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου
 • Ευφυή, Αξιόπιστα και Ασφαλή Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Υπολογισμοί στα όρια του δικτύου (Edge computing)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος έξυπνων δικτύων ύδρευσης ή συστημάτων ενέργειας και ισχύος ή ευφυών συστημάτων μεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή έξυπνων κτηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment :

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση καθώς και την ερευνητική περιοχή ή περιοχές στις οποίες ενδιαφέρονται
 2. Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 4. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD
 5. Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές (που θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος).

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 5 μμ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

559