Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο “wINGS”


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο με το ακρωνύμιο “wINGS” (INternationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs), στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος του εν λόγω έργου είναι ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου παιχνιδιού μάθησης (serious game) για να βοηθήσει τη  διεθνοποίηση νεοσύστατων και μη, επιχειρήσεων. Το παιχνίδι θα υποστηρίζεται από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στόχος είναι η επίλυση των συγκεκριμένων αναγκών των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευσή τους σχετικά με τις βασικές πτυχές της διαδικασίας διεθνοποίησης, μέσω ενός ηλεκτρονικού προγράμματος σπουδών και καινοτόμου τρισδιάστατου (3D) εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο SEIT (Software Engineering and Internet Technologies Laboratory), της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα “wINGS”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Το 24μηνο ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας έξι  διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από έξι  ευρωπαϊκές χώρες: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Bit cz (Τσεχία), Business Foundation for Education (Βουλγαρία), FyG CONSULTORES (Ισπανία), INOVA+ (Πορτογαλία) και Danmar Computers (Πολωνία). 

Το εν λόγω έργο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με συνολικό προϋπολογισμό €214.673, από τα οποία €47.213 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Εργαστήριο SEIT είναι ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://wings.erasmus.site/

  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

231