Ακαδημαϊκοί του Παν. Κύπρου, μεταξύ των 6.216 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως


 Στη λίστα «The Highly Cited Researchers 2019» ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Για ακόμη μία χρονιά, τρείς ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται στη λίστα με τους 6.216 «εκλεκτούς» επιστήμονες - περιλαμβανομένων 23 βραβευθέντων με το Βραβείο Νόμπελ - που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2019, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία. Ο κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Web of Science Group στο πλαίσιο του έργου Clarivate Analytics, στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων της εταιρείας Web of Science και έχει ως στόχο να αναδείξει τους κορυφαίους επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη επιρροή και των οποίων η συγγραφική έρευνά τους έχει επηρεάσει σημαντικά άλλους ερευνητές στον τομέα τους. Από αυτούς οι 3.725 κατατάσσονται σε 21 επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.491 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων. Ο πολυαναμενόμενος κατάλογος εντοπίζει επιφανείς επιστήμονες που παρήγαγαν πολλαπλές ερευνητικές δημοσιεύσεις που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για τον τομέα και το έτος έκδοσής τους, επιδεικνύοντας σημαντική ερευνητική επιρροή στους συναδέλφους τους παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα στη λίστα συγκαταλέγονται ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος διακρίθηκε στον επιστημονικό κλάδο ClinicalMedicine (Κλινική Ιατρική), η Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΔέσπω Φάττα-Κάσινου τουΤμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στον επιστημονικό κλάδο Environment and Ecology (Περιβάλλον και Οικολογία) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον επιστημονικό κλάδο ComputerScience (Επιστήμη των Υπολογιστών).

Το μέγεθος της διάκρισης των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία πολύ μεγάλη τιμή και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά για την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ερευνητών, παγκοσμίως, φτάνει τα 9 εκατομμύρια, ενώ οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι που αποτελεί τη βάση για τη βράβευση ενός εκάστου, ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ετησίως. Τα επιστημονικά «καλύτερα μυαλά» του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, επηρεάζουν τη μελλοντική κατεύθυνση της επιστήμης τους αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την λίστα του 2019 με τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2162