Τμ . Βιολογίας Π.Κ.: Πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση «Γονιδιωματικών Παρατηρητηρίων»


 Για την προστασία της κυπριακής βιοποικιλότητας

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: «Next Generation Biodiversity Monitoring», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου iBioGen, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Νοεμβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από διακεκριμένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τσεχίας, ης Δανίας, της Σουηδίας και του Καναδά.

Σκοπός του επιστημονικού συμποσίου ήταν η παρουσίαση των πλέον σύγχρονων τεχνικών γονιδιωματικής για την καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ επιστημόνων για την εδραίωση «γονιδιωματικών παρατηρητηρίων» («Genomic Observatories»), δηλαδή επιλεγμένων τοποθεσιών όπου θα διεξάγεται συστηματική παρακολούθηση των βιοκοινοτήτων και των αλλαγών τους μέσα στο χρόνο, με τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας και εργαστηριακής επεξεργασίας των δειγμάτων. Η εδραίωση τέτοιων «γονιδιωματικών παρατηρητηρίων» στην Κύπρο κρίνεται απαραίτητη για να ενισχύσει τις προσπάθειες για προστασία της μοναδικής κυπριακής βιοποικιλότητας από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις και την κλιματική αλλαγή.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν επίσης τοπικοί φορείς που ασχολούνται με τη βιοποικιλότητα της Κύπρου, δηλ. εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών, των περιβαλλοντικών κέντρων Ακρωτηρίου και Κάβο Γκρέκο, καθώς και ακαδημαϊκοί άλλων Κυπριακών πανεπιστημίων. Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

215