Εξαιρετικά επιτυχημένο το Πρόγραμμα Υποδοχής Μαθητών 2019 του Πανεπιστημίου Κύπρου


Πέραν των 1,400 μαθητών και μαθητριών επισκέφθηκαν την Πανεπιστημιούπολη στις 19, 20, 26 και 27 Νοεμβρίου 2019.

Το Πρόγραμμα Υποδοχής Μαθητών στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση και των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητές/τριες να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να αποφασίσουν ορθότερα τον κλάδο σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα Υποδοχής Μαθητών για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκε στις 19, 20, 26 και 27 Νοεμβρίου 2019. Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στοχευμένες παρουσιάσεις από ακαδημαϊκό προσωπικό 15 διαφορετικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Το συντονισμό των επισκέψεων των μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης που παρουσιάστηκε  για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και με βάση την αθρόα συμμετοχή μαθητών των προηγούμενων ετών,  οι ημέρες διεξαγωγής του Προγράμματος αυξήθηκαν φέτος σε τέσσερεις.

Αναλυτικότερα στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2019 επισκέφθηκαν την Πανεπιστημιούπολή, 780 μαθητές/τριες Γ’ Τάξης από 10 Γυμνάσια. Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2019 επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 640  μαθητές/τριες Γ’ Τάξης από 14 Λύκεια.

Το Πρόγραμμα Υποδοχής Μαθητών έχει καθιερωθεί πλέον ως ετήσιος επίσημος θεσμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter242