Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σε νέο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχει το Ωκεανογραφικό Κέντρο


Το έργο “Sea of Experience” στοχεύει στην κατάρτιση και καθοδήγηση στα «Γαλάζια Επαγγέλματα» 

Τη συμμετοχή του ως εταίρος στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε., με το ακρωνύμιο “Sea of Experience”,και με  χρηματοδότηση ύψους €149,824 εξασφάλισε το Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα ασχοληθεί  με τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας στα Γαλάζια Επαγγέλματα. Η ερευνητική πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού €935,008 εγκρίθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έργο συμμετέχουν έξι  ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εταίροι από Κύπρο και Ελλάδα και Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το πρόγραμμα  “Sea of Experience” (Establishment of Eastern Mediterranean Regional Networkpoolingsharingdevelopment of innovative face-to-face and digital training/mentoring tools for the maritime sector) είναι τριετές και ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019. Το “Sea of Experience” είναι ένα περιφερειακό έργο με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου κατάρτισης - καθοδήγησης, του Περιφερειακού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου (EMReN), για επαγγελματίες και νέους που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων, λιμανιών, και τη βιομηχανία κρουαζιέρας. Στόχος είναι επίσης να γεφυρωθεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών κύκλων και δημόσιων αρχών, την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, καθώς και την παροχή καθοδήγησης και προηγμένων γνώσεων για τα γαλάζια επαγγέλματα.

Η κοινοπραξία θα υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την επίτευξη των γενικών της στόχων. Συγκεκριμένα, τέσσερα κοινά προγράμματα κατάρτισης, ένα για κάθε επιλεγμένο τομέα, θα δημιουργηθούν για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων που παρουσιάζεται στο ναυτιλιακό τομέα. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη διαπροσωπικών (π.χ. θερινών σχολείων) και ψηφιακών (π.χ. βίντεο εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακοί διαγωνισμοί) εκπαιδευτικών εργαλείων.

Τέλος, θα αναπτυχθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη φιλοξενία αυτού του νέου υλικού. Μακροπρόθεσμα, η ανάμειξη καινοτόμων δραστηριοτήτων με τις ψηφιακές τεχνολογίες θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και θα προσελκύσει πτυχιούχους ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματίες με σημαντικές τεχνικές και μη δεξιότητες.

 

 

Τέ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1064