Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παρουσίαση της καινοτόμου πλατφόρμας «GNOSIS»


 Για τη διαχείριση δεδομένων του οδικού δικτύου της Κύπρου, από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» 

Την καινοτόμο πλατφόρμα «GNOSIS” για τη διαχείριση δεδομένων του οδικού δικτύου της Κύπρου, παρουσίασε το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μέλη του προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ερευνητές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» παρουσίασαν την καινοτόμο πλατφόρμα «GNOSIS» (Geographic IΝformatiΟn System for Intelligent Transport Systems), η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του «Κοίος», μέσω του «Κόμβου Καινοτομίας» του. Η πλατφόρμα «GNOSIS», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, η οποία συλλέγει και αξιοποιεί δεδομένα που αφορούν το οδικό δίκτυο της Κύπρου (όπως δρόμους, πινακίδες, μελανά σημεία, όρια ταχύτητας, κυκλοφοριακό φόρτο κτλ.), με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων για το οδικό δίκτυο της Κύπρου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η πλατφόρμα «GNOSIS» αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2020 και θα αποτελείται από ένα λογισμικό σύστημα για υπολογιστές του Τμήματος Δημοσίων Έργων, μία εφαρμογή υποβοήθησης εργασιών πεδίου για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και μία διαδικτυακή πύλη ανοικτή για το κοινό, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να αντλούν διάφορες πληροφορίες για το οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για το Τμήμα Δημοσίων Έργων, καθώς το Τμήμα θα διαθέτει ένα σύγχρονο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το οποίο θα υποστηρίζει τις καθημερινές του ανάγκες. Επιπλέον, το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» θα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα της πλατφόρμας για σκοπούς έρευνας, με στόχο τον έλεγχο και την εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης, τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων από τους αισθητήρες που διαθέτει το Τμήμα Δημοσίων Έργων και να επιτελεί έρευνα στους τομείς των αυτονόμων και συνδεδεμένων αυτοκίνητων. 

Ο Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κ. Αριστοτέλης Σάββα, αφού ευχαρίστησε το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για τη μέχρι τώρα εποικοδομητική ερευνητική συνεργασία, ανέφερε ότι η δημιουργία της καινοτόμου πλατφόρμας θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων και κατ’ επέκταση θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, σημείωσε ότι τέτοιες ερευνητικές δράσεις με δημόσιους φορείς, όπως είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αποτελεί επιδίωξη για το «Κοίος», καθώς επιτυγχάνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος της κοινωνίας. Η δημιουργία και ανάπτυξη της πλατφόρμας «GNOSIS», συνέχισε ο Καθηγητής Παναγιώτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα ερευνητικής συνεργασίας του «Κοίος» με δημόσιο φορέα, μέσα από την οποία προωθείται η χρήση προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών σε δημόσιους φορείς με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση των λειτουργιών τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter337