Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το Τμ. Πληροφορικής συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα eHealth4U


Σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας συμμετέχει το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός πρότυπου  Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), ο οποίος θα είναι διαλειτουργικός, ασφαλής, ασθενοκεντρικός και πλήρως συμβατός με τις σχετικές νομοθεσίες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πληροφορικής συντονίζει ως Ανάδοχος Φορέας το νέο ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο eHealth4U (“Integrated National eHealth Ecosystem”), διάρκειας 30 μηνών, με προϋπολογισμό €989838.84 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Στο έργο συμμετέχουν, επίσης, ως εταίροι, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.ΤΗ.Κ.), ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός International Institute for Compassionate (IICC), το ιδιωτικό νοσοκομείο Hippocrateon Private Hospital και οι εταιρείες 3AeHealth LTD, Ubitech Limited και Iron Mountain Cyprus LTD.

Το έργο “eHealth4U” φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα ευρήματα από διάφορες ερευνητικές και στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας (π.χ. CEFCY, FiSTAR, Linked2Safety, eENERCA, ANTILOPE, CALLIOPE) και να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα.

Η πλατφόρμα eHealth4U θα λάβει υπόψη διάφορες τεχνολογικές προκλήσεις, μεταξύ αυτών, την  εξόρυξη δεδομένων και ανάλυση για εξειδικευμένη αξιολόγηση πολύπλοκων παθήσεων, την ανάπτυξη εφαρμογών με ανοικτό κώδικα για εύκολη υιοθέτηση του παραγόμενου λογισμικού, καθώς και εφαρμογές για χρόνιες παθήσεις.

Αναμένεται ότι η πλατφόρμα eHealth4U θα δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό οικοσύστημα ηλεκτρονικής Υγείας (ηΥγείας) το οποίο θα ενδυναμώσει τους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, θα αξιοποιήσει τις νέες εξατομικευμένες τεχνικές, θα διαμορφώσει κλινικές πρακτικές για βελτιωμένη φροντίδα των ασθενών, και θα ελαχιστοποιήσει το κόστος περίθαλψης.

Την ομάδα του έργου συντονίζει ο Καθηγητής  του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χρίστος Ν. Σχίζας, και συμμετέχουν επίσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Κωνσταντίνος Παττίχης και ο Ερευνητής, Δρ Αντρέας Νεοκλέους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου στην ιστοσελίδα: http://ehealth4u.cs.ucy.ac.cy/  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


709