Παν. Κυπρου: Πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα για το έργο Hy2Green στην Ουέλβα Ισπανίας


Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα του έργου Hy2Green "Train the Trainers – C1" ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην πόλη Ουέλβα της Ισπανίας. Όλοι οι εταίροι του έργου παρουσίασαν το εκπαιδευτικό υλικό για τις ενότητες ευθύνης τους. Το ολοκληρωμένο μάθημα περιλαμβάνει 7 ενότητες:

•Ενότητα 1: Εισαγωγή στις τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή (Πανεπιστήμιο Κύπρου & Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi).

•Ενότητα 2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και διαδικασίες μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

•Ενότητα 3: Βασικές αρχές παραγωγής υδρογόνου και κυψελών καυσίμου (Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi).

•Ενότητα 4: Εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογιών ΑΠΕ και υδρογόνου με τηλε-διαχείριση και παρακολούθηση των διαφόρων συσκευών (INOMA).

•Ενότητα 5: Η χρήση των τεχνολογιών υδρογόνου (Πανεπιστήμιο Huelva).

•Ενότητα 6: Οι εμπορικές δεξιότητες και η δημιουργία νέων πρακτικών προσέγγισης πελατών (MAHYTEC).

•Ενότητα 7: Οι μελλοντικές προοπτικές της βιομηχανίας ΑΠΕ-υδρογόνου και η επίδρασή τους με την κλιματική αλλαγή (ARIEMA).

Η δραστηριότητα περιελάμβανε και ξεναγήσεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Huelva, όπου διεξάγονται σήμερα μελέτες σε συναφείς τομείς, όπως: κυψέλες καυσίμου, αποθήκευση υδρογόνου, ηλεκτρολύτες, φωτοβολταϊκή τεχνολογία, αιολική ενέργεια, κ.α. Την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα και τα μελλοντικά σχέδια του έργου σε διάφορα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα Hy2Green είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που εστιάζει στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το έργο αναπτύσσεται από μια Κοινοπραξία πανεπιστημίων και εταιρειών: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi (Ιταλία), MAHYTEC Sarl (Γαλλία), ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. (Ισπανία), INOMA Renovables S.L. (Ισπανία) και Πανεπιστήμιο Huelva (Ισπανία, συντονιστής). Έχει διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός € 197.647 και θα έχει συνολική διάρκεια 36 μηνών (2017-2020).

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, η Κοινοπραξία έχει αναπτύξει ενότητες μαθημάτων σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και ΑΠΕ. Στο τέλος του έργου, το δωρεάν εκπαιδευτικό μάθημα θα είναι διαθέσιμο σε απόφοιτους πανεπιστημίων, τεχνικούς και επαγγελματίες. Θα επικεντρώνεται στην τεχνολογία «πράσινου υδρογόνου» και θα διατίθεται στην πλατφόρμα Moodle με παρουσιάσεις-σημειώσεις μαθήματος, βίντεο, εργαστηριακές δραστηριότητες και ασκήσεις-ερωτήσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter183