Απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου


Ανταποκρινόμενο στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19) και στην Κύπρο, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου υιοθέτησε άμεσα τη χρήση πληροφορικής τεχνολογίας για τηλεκπαίδευση και τηλεργασία.  Ήδη από την Τετάρτη 11/03/2020 – την επομένη της απόφασης για αναστολή μαθημάτων και ομαδικών συγκεντρώσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού μας Προγράμματος ΜΒΑ προσφέρονται εξ αποστάσεως, διατηρώντας ανεπηρέαστο το αρχικό πρόγραμμα.  Εξαίρουμε την επιμέλεια και τον επαγγελματισμό των τεχνικών υποστήριξης, του διοικητικού προσωπικού και των καθηγητών μας που με τις φιλότιμες προσπάθειες τους κατέστησαν δυνατή την άμεση προσαρμογή στις ανάγκες των έκτακτων περιστάσεων, με αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη συνέχιση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Προγράμματος.    

Προτεραιότητές μας παραμένουν, πρώτιστα η προστασία της υγείας όλων των μελών της κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και η απρόσκοπτη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές.  Προς τούτο, αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και η τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού, για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του περιορισμού μετακινήσεων που η πολιτεία έχει εξ ανάγκης επιβάλει για περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας. Η αθρόα συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα μαθήματα που προσφέρονται διαδικτυακά, και η προσαρμοστικότητα που επιδεικνύουν στην υιοθέτηση των τεχνολογικών μέσων για απρόσκοπτη συνέχιση της μαθησιακής τους προσπάθειας είναι ιδιαίτερα αξιέπαινες. Διαβεβαιώνουμε τους φοιτητές μας, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, την κοινότητα αποφοίτων και το ευρύτερο κοινό ότι διαθέτουμε τα μέσα και την ευελιξία για την ομαλή λειτουργία και ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  

Κατά τη διάρκεια ισχύος περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, η επικοινωνία με το προσωπικό θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Οι διευθύνσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι διαθέσιμες στις προσωπικές τους ιστοσελίδες. Για ακαδημαϊκά ζητήματα παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνούν με τον/η διδάσκοντα/ουσα του τμήματός τους. Επικοινωνία με το διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος θα πρέπει ν’ απευθύνεται στη διεύθυνση [email protected], ή στα τηλέφωνα 22893600, 22893630 ή 22893632.

Παράλληλα, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για εισδοχή την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει κανονικά το Σεπτέμβριο, 2020.  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν στα πιο πάνω τηλέφωνα. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα: http://intro.mba.ucy.ac.cy/ Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος:  https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Τούτες τις μέρες, ύψιστη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και προστασία της δημόσιας υγείας – όλοι ανεξαίρετα επιβάλλεται να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να συμμορφωνόμαστε στις υποδείξεις των ειδικών και στα διατάγματα των αρμοδίων αρχών.

Καλή δύναμη. Με την επιμελή συνεργασία όλων θα ξεπεραστεί και τούτη η δοκιμασία.  #ΜένουμεΣπίτιComments (0)

Add a new comment:Newsletter

815