Έρευνα πανεπιστημίων για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ευημερία των φοιτητών/τριών


Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την πανεπιστημιακή ζωή. Οι φοιτητές μπορεί να βιώσαν άγχος λόγω του νέου κορωνοϊου και το ξέσπασμα της πανδημίας μπορεί να είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Η έξαρση της νόσου COVID-19 είχε τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των φοιτητών και φοιτητριών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετέχει μαζί με άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, σε διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ευημερία και υγεία των φοιτητών/ριών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της συμμαχίας YUFE (Young Universities for the Future of Europe), με σκοπό τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τις ψυχολογικές επιδράσεις που πιθανόν να επιφέρει η πανδημία του νέου κορωνοϊού στις φοιτήτριες και φοιτητές.

Είσαι φοιτήτρια/φοιτητής στον καιρό του COVID-19; Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και εθελοντική. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, διαρκείας 10 λεπτών, που βρίσκεται εδώ καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_elCKzK8l87jlfz7

Επισημαίνεται ότι η έρευνα έχει λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter238