Αποτελέσματα B’ κατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή στο Πανεπιστ. Κύπρου 2020


Τα αποτελέσματα της B’ κατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: http://www.ucy.ac.cy/aasw

1.      Κράτηση Θέσης – Εγγραφές στα Μαθήματα

1.1.  Φοιτητές οι οποίοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους από την A’ κατανομή και έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής

Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους και βελτίωσαν τη θέση τους με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).

Θα πρέπει όμως να εγγραφούν στα μαθήματα ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα προσθαφαιρέσεων : http://www.ucy.ac.cy/aasw.

 2.  Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά

Όσοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/aasw , επιλέγοντας το σύνδεσμο Κράτηση Θέσης, από σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Θα πρέπει όμως να εγγραφούν στα μαθήματα ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα προσθαφαιρέσεων: http://www.ucy.ac.cy/aasw. Σχετικές πληροφορίες θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν το ποσό των  €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ». Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας : http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund ,  όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους κανόνες του Ταμείου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:  https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, στο τηλέφωνο 22894021. 

2.       Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη Β΄ Κατανομή, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου ή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ των ωρών 09:00π.μ. – 13:00μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected].

Σημειώνεται ότι, φοιτητές που είχαν ήδη εξασφαλίσει θέση με την Α΄ κατανομή και βελτιώνουν τη θέση τους με τη Β΄ Κατανομή, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία, αφού  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές της Α΄ κατανομής έληξε στις 27 Ιουλίου 2020.

Για έντυπα αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://ucy.ac.cy/housing/el/announcements  ή να αποταθούν στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ στα τηλέφωνα 22 89 4037 / 4038.

 3.      Συμπληρωματική κατανομή θέσεων Εθνοφρουρών οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2020 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2021

Οι εθνοφρουροί οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2020, του Προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ΥΣΦΜ μετά τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 , μετά από σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ:  http://www.ucy.ac.cy/aasw. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή το 2020 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν ή εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση με την Α’ Κατανομή.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


7252