Διαγνωστικοί έλεγχοι για την κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επικεντρωμένο στην πρόληψη και προστασία του ανθρώπινου δυναμικού του

Nέα μέθοδος ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αξιολογημένη από τρεις διεθνείς οργανισμούς

Σωστό και έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς του θα παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021, καθώς το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο επικεντρώνεται στην πρόληψη και προστασία του ανθρώπινου δυναμικού του, με γνώμονα την προστασία, υγεία και ασφάλεια των μελών του.

Στον σταθμό ελέγχου που εγκαταστάθηκε στην Πανεπιστημιούπολη κάτω από την επιτήρηση του Κέντρου Υγείας, αλλά και του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, θα μπορούν καθημερινά να λαμβάνουν μέρος σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ραντεβού θα διευθετούνται ηλεκτρονικά με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις δειγματοληψίες.

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης, θα χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα μέθοδο ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Η νέα μεθοδολογία βασίζεται σε αμερικανική πατέντα του  Καθηγητή  Κωστρίκη (US 7,709,188B2) και θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τη διαδικασία δεξαμενοποίησης δειγμάτων (sample pooling). Η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί από τρεις διεθνείς οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα από τον World Health Organization SARS CoV-2 External Quality Assessment Programme  (WHO SARS CoV-2 EQAP), το European Center for Prevention and Disease Control (ECDC) και από το Quality Control for Molecular Diagnostics, UK (QCMD).

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι, θα διενεργούνται δωρεάν και θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το κόστος αναλωσίμων αναμένεται να καλυφθεί από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter184