Χρηματοδότηση Π.Κ. από Ε.Ε. για διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών


 Χρηματοδότηση ύψους €900.000 για τo ερευνητικό πρόγραμμα “NetMAR”στο πλαίσιο της πρόσκλησης “TWINNING” του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», άλλη μια επιτυχία του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος με τον τίτλο «Δίκτυο για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες»(και με το ακρωνύμιο NetMAR” -Network for Medieval Arts and Rituals). Στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος, ομάδα ερευνητριών και ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών Σταυρούλα Κωνσταντίνου θα συνεργαστεί στενά με δύο Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας διεθνούς φήμης: το Κέντρο για τη Μεσαιωνική Λογοτεχνία του Πανεπιστημίου της Νοτίου Δανίας και το Κέντρο για Μεσαιωνικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Bamberg στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα NetMAR έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους €900.000 και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation», της Δραστηριότητας «Twinning» του ευρύτερου Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο NetMAR έχει επιλεγεί ανάμεσα σε 485 προτάσεις, από τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 30, με το ποσοστό επιτυχίας στη συγκεκριμένη πρόσκληση να εκτιμάται γύρω στο 6% που είναι χαμηλότερο και από το ποσοστό επιτυχίας στις αιτήσεις χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Οι ερευνήτριες και ερευνητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα NetMAR θα εξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεσαιωνικών τεχνών (εικαστικών, του λόγου και της αναπαράστασης) και τελετουργιών. Όπως δήλωσε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών Σταυρούλα Κωνσταντίνου, δεδομένης και της μεγάλης σημασίας της Κύπρου τόσο στον βυζαντινό, όσο και τον δυτικό μεσαιωνικό κόσμο, η έρευνα που θα διεξαχθεί θα λαμβάνει υπόψη και τις δυτικές μεσαιωνικές τέχνες και τελετουργίες, κυρίως όταν αυτές συνυπήρχαν και αλληλεπιδρούσαν με τις αντίστοιχες βυζαντινές. «Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση και την περαιτέρω προβολή των ήδη διεθνούς κύρους Βυζαντινών και Δυτικών Μεσαιωνικών Σπουδών που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ταυτόχρονα, θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της πλούσιας κυπριακής μεσαιωνικής κληρονομιάς, τόσο υλικής, όσο και άυλης», σημείωσε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σταυρούλα Κωνσταντίνου.

Επίσης, ερευνήτριες και ερευνητές του Προγράμματος θα συμμετέχουν ενεργά στα κυπριακά πολιτιστικά δρώμενα και θα προσφέρουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα σε φοιτήτριες και φοιτητές, ερευνήτριες και ερευνητές, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


818