Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο ΚΟΕ Πανεπιστημίου Κύπρου


ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (PhD)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία ή δύο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες αν υπάρχει η ανάλογη χρηματοδότηση)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας ή δύο κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση (140 ώρες το μήνα) για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Ο Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας θα χρηματοδοτείται από Ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από χορηγίες του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (KOE).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν

 • Εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού διεθνούς επιπέδου υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκού του Τμήματος Οικονομικών/έμπειρου μέλους του ΚΟΕ.
 • Συγγραφή άρθρων/σημειωμάτων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων.
 • Ανάλυση δεδομένων και προγραμματισμός λογισμικού κώδικα (programming).
 • Συμβολή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων
  • Συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ καθώς και εξωτερικούς οργανισμούς όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα και θεσμούς της ΕΕ.
  • Οι ερευνητές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στους πιο πάνω αναφερόμενους φορείς και σε διεθνή συνέδρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι (ή πλησίον ολοκλήρωσης) Διδακτορικού τίτλου στην Οικονομετρία ή Στατιστική ή Οικονομικά ή Χρηματοοικονομική ή συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. Matlab, R, Gauss, Python, Julia), οικονομετρικών ή στατιστικών πακέτων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση των θέσεων είναι με συμβόλαιο για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1914,71 (από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Δεν προνοείται 13ος μισθός. Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ΓΕΣΥ (ποσοστό συνεισφοράς 2,65% επί των ακαθάριστων απολαβών).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
 •  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
 •  Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ονόματα δύο ατόμων, που να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου, [email protected], και καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την 26/10/2020 και ώρα 14:00.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter518