Ελευθερία της έκφρασης και πανεπιστημιακό έργο


ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΠΑΖΟΥ*

Στο πρόσφατο άρθρο του με τίτλο «Ένα κρίσιμο ερώτημα προς στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου», ο συνάδελφος Κυριάκος Δημητρίου επισημαίνει ότι πολλά δημοκρατικά κράτη, θεσμοί και πανεπιστήμια (περιλαμβανομένης και της Σχολής Καλών Τεχνών «Μιμάρ Σινάν» της Κωνσταντινούπολης) καταδίκασαν την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί.

Αυτή η επισήμανση επιτρέπει στο συνάδελφο να θέσει  το ερώτημά του στην Σύγκλητο, ένα ερώτημα που περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα σκέλη:

  1. Κατά πόσο συζητήθηκε η έκδοση ανακοίνωσης καταδίκης της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
  2. Με ποιο κριτήριο η Σύγκλητος εκδίδει ανακοινώσεις

Ως απλό μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους της Συγκλήτου. Νιώθω, όμως, την ανάγκη να εκφράσω την προσωπική μου άποψη.

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι όντως πολύ σοβαρό θέμα. Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο σπάνιας αισθητικής που δικαίως αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας.

Ωστόσο, μια καταδικαστική ανακοίνωση της εν λόγω μετατροπής από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα είχε τόση επίδραση στην τουρκική κυβέρνηση όση θα είχε και μια καταδικαστική ανακοίνωση από τη  Σχολή Καλών «Μιμάρ Σινάν», σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο του Γ. Γαβριήλ, στην κυπριακή κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, ούτε η μια ούτε η άλλη θα είχαν την παραμικρή επίδραση. Συνεπώς, θα ήταν ανέξοδες και άνευ πραγματικής ουσίας.

Αντιθέτως, η ανακοίνωση της Συγκλήτου σχετικά με την ελευθερία λόγου και έκφρασης είχε ήδη καταλυτική επίδραση, εντός του Πανεπιστημίου τουλάχιστον, αποκαθιστώντας την αίσθηση ελευθερίας που είναι αναγκαία στον πανεπιστημιακό δάσκαλο για να επιτελέσει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το κριτήριο για έκδοση ανακοινώσεων είναι η φύση του επίμαχου γεγονότος:  Αν το γεγονός επηρεάζει την αποστολή και το έργο του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος οφείλει να τοποθετείται.   

Σταύρος Τομπάζος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter696