Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης


Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το  Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Το έργο, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης κοινωνικών νεοσύστατων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. 

Συγκεκριμένα, το Ερευνητικό Εργαστήριο SEIT (Software Engineering and Internet Technologies Laboratory) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cs.ucy.ac.cy/seit ) είναι ένας από τους εταίρους στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «ISSA», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Το 24μηνο ερευνητικό πρόγραμμα «ISSA», θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας πέντε διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2019, με συντονιστή το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας με συνολικό προϋπολογισμό €239,235.00, από τα οποία €48,973.00 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος διευθύνει την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (το εργαστήριο SEIT), η οποία θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα χρησιμοποιείται από τις υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για κοινωνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.  Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τομέα ICT (Information and Communication Technologies – Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας), στην ηλεκτρονική μάθηση και την ανοιχτή εξ αποστάσεως μάθηση. Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και την ιστοσελίδα του Έργου. Επιπρόσθετα, θα συμμετάσχει στην έρευνα για τις αρμοδιότητες του έργου, θα επανεξετάσει το πακέτο αυτό-εκπαίδευσης και τα σενάρια που θα παραχθούν για τους σκοπούς του έργου, και θα κάνει όλες τις απαραίτητες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα. Σημαντικό ρόλο θα έχει και στη συνδεσιμότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης με το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον που θα αναπτυχθεί σε αυτό το έργο. Τέλος, θα συμβάλει στη δοκιμή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραγόμενου έργου, θα πραγματοποιήσει πιλοτική δράση στην Κύπρο και θα βοηθήσει στις δραστηριότητες διάδοσης του έργου.

Ο συνολικός στόχος είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έτσι ώστε να προσφέρει σύγχρονους τρόπους μάθησης για επιτυχίες σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Το υλικό καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης θα προσφέρεται στις γλώσσες των εταίρων δηλαδή ελληνικά, βουλγάρικα, ισπανικά, νορβηγικά καθώς και στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://issaproject.eu/

τη σελίδα του έργου στο Facebook: https://www.facebook.com/issaproject/  

τη σελίδα του έργο στο Instagram: https://www.instagram.com/issaproject.eu/

και τη σελίδα στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/issaproject
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1193