Πανεπιστήμιο Κύπρου: Στα κορυφαία πανεπιτημια παγκοσμίως στις 7 από τις 11 θεματικές κατηγορίες των Times


Σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το γεγονός ότι κατατάσσεται στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, στις επτά από τις έντεκα θεματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη που δημοσιεύθηκε από τους Times Higher Education.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Επιστημονικό Πεδίο

Κατάταξη

Education

126-150

Psychology

126-150

Arts & Humanites

301-400

Engineering & technology

301-400

Business & Economics

401-500

Computer Science

401-500

Physical sciences

501-600

Πίνακας 1 -  Κατάταξη Πανεπιστημίου Κύπρου κατά Επιστημονικό Πεδίο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνειδητά επιλέγει να αξιολογείται ολοκληρωτικά συμμετέχοντας με όλες τις Σχολές και τα Τμήματα που διαθέτει στοχεύοντας στη  συνεχή βελτίωσή του σε όλα τα επιστημονικά πεδία.  Είναι για αυτό το λόγο που επιλέγει να αξιολογούνται όλα τα Τμήματά του και όχι μόνο τα Τμήματα τα οποία ευνοούν τη θετική αξιολόγηση.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter516