Εξετάσεις Πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας HSK


Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό επίσημο Εξεταστικό Κέντρο HSK για πιστοποίηση της Κινεζικής γλώσσας στην Κύπρο, ανακοινώνει τη διενέργεια εξετάσεων HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020.

Η εξέταση HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης της κινέζικης γλώσσας, το οποίο εφαρμόζεται από την Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Κινέζικης Γλώσσας (HΑΝΒΑΝ) του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας. Το σύστημα εξέτασης HSK πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της κινεζικής ως ξένης γλώσσας στην καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν έξι επίπεδα εξέτασης (HSK επίπεδο 1, HSK Επίπεδο 2, HSK Επίπεδο 3, HSK Επίπεδο 4, HSK Επίπεδο 5, HSK Επίπεδο 6). Η περίοδος εγγραφών έχει ήδη ξεκινήσει.

Περισσότερα: https://ucy.ac.cy/confucius/el/hsk-test

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών: 9 Νοεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: 

http://ucy.ac.cy/confucius/en/courses/hsk-test-courses 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 22894461, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter86