Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ευρύτερη κοινωνία μέσω του YUFE Townhall


Στο επίκεντρο των ομιλητών η απασχολησιμότητα

Εκδήλωση-ομπρέλα διάρκειας 2,5 ημερών περιλαμβανομένων όλων των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Συμμαχίας YUFE συγκεντρώνοντας ολόκληρη την κοινότητα θα πραγματοποιηθεί μέσω του YUFE Townhall. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους δεσμούς της με την ευρύτερη κοινωνία. Λόγω της πανδημίας COVID-19  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, γεγονός που την καθιστά  πιο περιεκτική, προσβάσιμη και βιώσιμη με συνάφεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Η Συμμαχία YUFE είναι μία από τις πρώτες δεκαεπτά συμμαχίες που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 για την ανάπτυξη ενός μοναδικού μοντέλου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Οι δεκατέσσερις εταίροι που την αποτελούν  έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη  μιας πιο ανταγωνιστικής, καινοτόμου και ενωμένης Ευρώπης μέσω της διαρθρωτικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες.  

Ένας από τους κύριους στόχους της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού, των σπουδαστών, των πολιτών, των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και των φορέων χάραξης πολιτικής είναι η αντιμετώπιση των τοπικών και ευρωπαϊκών προκλήσεων για την επίτευξη λύσεων διεθνούς εμβέλειας. Επιπλέον, οι εταίροι  συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την προώθηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινότητες και για την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού σε ολόκληρη τη Συμμαχία. Μαζί, οι εταίροι της συμμαχίας YUFE δημιουργούν ένα τοπίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς χωρίς σύνορα, το οποίο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της  κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.  

Δύο από τις συνεδρίες του  Townhall θα είναι ανοικτές  για το κοινό. Η πρώτη,  αφορά  στα πεπραγμένα του πρώτου έτους  λειτουργίας της Συμμαχίας. Η δεύτερη συνεδρία πραγματοποιείται  με τη συμμετοχή αξιόλογων ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ των οποίων ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, η ΓΔ του Φινλανδικού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πανεπιστημιούπολης με τριπλό έλικα. Οι ομιλητές θα συζητήσουν τρόπους με τους οποίους  μπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία, με έμφαση στην περιφερειακή απασχολησιμότητα ακολουθώντας το μοντέλο του τετραπλού  έλικα. Το μοντέλο αυτό  διασυνδέει  την επιστήμη, την πολιτική, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Η συνεδρία εργασίας διοργανώνεται και φιλοξενείται από το Φόρουμ Φοιτητών YUFE https://yufe.eu/townhall-2020/.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

120