ΙΚύ: Εξασφάλιση σημαντικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση


Της Νέας Γενιάς Ερευνητών στη Φυσική και τη Μηχανική

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα επιχορηγηθεί από τη δράση «Marie Skłodowska-Curie Actions» (MSCA)  με το συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, και θα προσφέρει 20 υποτροφίες σε ταλαντούχους διδακτορικούς φοιτητές από μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης στους τομείς της φυσικής και της μηχανικής.

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €3,5 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία, και συγκεκριμένα στη δράση MSCA-COFUND, για το καινοτόμο διδακτορικό πρόγραμμα «ENGAGE» (“Enabling the next generation of computational physicists and engineers”). Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση της μελλοντικής γενιάς ερευνητών της Ευρώπης στη Φυσική και τη Μηχανική με τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών τεχνολογιών, και φιλοδοξεί να οδηγήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του κόσμου.

Συγκεκριμένα, το «ENGAGE» αφορά τη δημιουργία ενός μοναδικού και εξαιρετικά διεπιστημονικού προγράμματος διδακτορικών μελετών, που θα συνδυάζει Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (HPC), κβαντική υπολογιστική (QC), και την επιστήμη δεδομένων, για την επίλυση συγκεκριμένων τομέων προβλημάτων στη φυσική και τη μηχανική, εκμεταλλευόμενο την ταχεία πρόοδο και εξέλιξη στις υπολογιστικές τεχνολογίες. Η διάρκεια του προγράμματος «ENGAGE» είναι 60 μήνες και θα προσφέρει συνολικά 20 υποτροφίες σε εξειδικευμένους διδακτορικούς φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

Το «ENGAGE» αναμένεται να συγκεντρώσει, σε μια κοινοπραξία, μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, φημισμένα για τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε Φυσική και Μηχανική, αλλά και να παρέχει τους φοιτητές την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε κορυφαίες πειραματικές εγκαταστάσεις, υπολογιστικά κέντρα, και κοινοπραξίες βιομηχανίας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση μαθηματικής μοντελοποίησης, στο σχεδιασμό επεκτατικών αλγορίθμων, στην κατανόηση υπολογιστικής αρχιτεκτονικής, και στη χρήση δικτύων με νευρώνες και deep learning, αλλά και κατανόησης των αρχών του QC. Πέραν από την εκπαίδευση για απόκτηση αυτών των διεπιστημονικών ικανοτήτων, οι φοιτητές θα μάθουν να αξιοποιούν τις δεξιότητες τους για να λύσουν πολύπλοκα προβλήματα που αφορούν την κατανόηση της φύσης και οδηγούν σε καινοτόμες εφαρμογές.

Το πρόγραμμα θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη - από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία - και θα επιτρέψει επιστημονική κατάρτιση σε μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και πειραματικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης. Οι μέντορες των φοιτητών θα είναι θεωρητικοί, πειραματικοί και φυσικοί υπολογιστικής επιστήμης, μαθηματικοί εφαρμοσμένων μαθηματικών, μηχανικοί υπολογιστικών επιστημών και υπολογιστικής κβαντικής, ειδικοί στο πεδίο HPC και στην επιστήμη δεδομένων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης κορυφαίες ερευνητικές εγκαταστάσεις, όπως ο επιταχυντής DESY στη Γερμανία, το ESRF στη Γαλλία και το SESAME στην Ιορδανία, αλλά και το κέντρο υπερυπολογιστών του Ινστιτούτου Κύπρου.

«Το πρόγραμμα ENGAGE αναμένεται να αναπτύξει και να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνώς επιτυχημένο διδακτορικό πρόγραμμα για Υπολογιστικές Επιστήμες του Ινστιτούτο Κύπρου. Επίσης, η συμμετοχή οργανισμών και ερευνητικών κέντρων από διαφορετικές χώρες, θα συμβάλει στην ενοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και των εκπαιδευτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και στη παραγωγή ιδεών σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον. Επομένως, το πρόγραμμα ENGAGE, υπερβαίνει αυτό που υλοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο, ενοποιώντας την εμπειρία από πολλαπλά ιδρύματα και ερευνητικές εφαρμογές», δήλωσε ο καθηγητής Γιώργος Χριστοφίδης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου.

Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ο κύριος ανάδοχος του προγράμματος και θα συντονίσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του «ENGAGE» μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC), υπό την καθοδήγηση της Διευθύνουσας του Κέντρου Καθηγήτριας Κωνσταντίας Αλεξάνδρου, αντλώντας από την εμπειρία του κέντρου με το υπάρχον διεπιστημονικό του διδακτορικό πρόγραμμα στις Υπολογιστικές Επιστήμες και τον συντονισμό δύο ευρωπαϊκών κοινών διδακτορικών (EJD).

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


229