Ψυχικά ασθενείς και εμβολιασμός έναντι στον COVID-19


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ*

Ανακοινώθηκε πρόσφατα στον τύπο η πρόθεση εμβολιασμού συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού στη βάση νοσηρότητας και έγινε δημοσίευση καταλόγου με ομάδες του πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19. Στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού συμπεριλήφθηκαν διάφορες παθήσεις πχ από το αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, καρκίνο και ασθενείς με ανοσοκαταστολή.

Από τον κατάλογο αυτό όμως λείπει η κατηγορία των ασθενών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις όπως σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, μείζονα κατάθλιψη αν και υπάρχουν επιστημονικά  δεδομένα ότι οι ψυχικά ασθενείς ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν με προτεραιότητα για εμβολιασμό έναντι στον COVID-19 (1,2,3,4).

Αυτό το γεγονός, της μη συμπερίληψης των ψυχικά ασθενών ως ομάδα με προτεραιότητα για εμβολιασμό για COVID-19, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφού μόνο 8 ευρωπαϊκές χώρες κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στους ψυχιατρικούς ασθενείς στην εθνική στρατηγική εμβολιασμού τους (5) με κίνδυνο την περαιτέρω στιγματοποίηση και περιθωριοποίηση της ευάλωτης αυτής ομάδας ασθενών.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και του κινδύνου περιθωριοποίησης των ασθενών με ψυχικές παθήσεις θα προέτρεπα την Ad-Hoc Επιτροπή υπεύθυνη για την εκπόνηση πλάνου ιεράρχησης των ομάδων εμβολιασμού να επαναξιολογήσει την κατηγοριοποίηση της ομάδας των ψυχικά ασθενών.

References

1.De Hert M Mazereel V Detraux J Van Assche K Prioritising COVID-19 vaccination for people with severe mental illness. World Psychiatry. 2021; 20: 54-55

2.De Picker LJ Yolken R Benedetti F et al. European COVID-19 exit strategy for people with severe mental disorders: too little, but not yet too late. Brain Behav Immun. 2021; (https://doi.org.10.1016/j.bbi.2021.01.008 published online Jan 23.)

*Ψυχιάτρος

Λέκτορας Ψυχιατρικής

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

156